Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Tạ Thanh Hương

Tên luận án: Công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Thanh Hương - Khóa 18

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS, TS. Nguyễn Văn Lan

                    2. PGS, TS. Cao Bá Quảng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.


Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận về công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự như: Xây dựng khái niệm địa bàn trọng điểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự; khái niệm công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm.

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc trong những năm gần đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về một số vấn đề liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng Cảnh sát hình sự; trên cơ sở đó đề ra 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản địa bàn trọng điểm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT