Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Ngọc Hà

Đề tài luận án: Điều tra vụ án giết người theo chức năng của Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.  Mã số: 62 38 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Hà                    

Người hướng dẫn khoa học:  

1. TS Lê Quý Vương

2. GS, TS Đường Minh Giới

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Đây là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về lý luận và thực tiễn hoạt động điều tra vụ án giết người.

Luận án đã nghiên cứu, đánh giá, luận giải những vấn đề nhận thức về tội phạm giết người; làm sáng tỏ lý luận cơ bản về điều tra vụ án giết người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Bằng số liệu thực tế phong phú, luận án đã phác hoạ toàn cảnh thực trạng tội phạm giết người và hoạt động điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội. Đồng thời phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong điều tra vụ án giết người và xác định nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó. Trên cơ sở đó, đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội.

Về phương diện lý luận, kết quả của luận án góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện, làm phong phú thêm hệ thống lý luận về khoa học điều tra hình sự nói chung và hoạt động điều tra vụ án giết người nói riêng.  

Về phương diện thực tiễn, những chỉ dẫn của luận án có thể làm tài liệu giúp cho cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm tham khảo, vận dụng để nâng cao hiệu quả trong điều tra vụ án giết người, phục vụ thiết thực công tác điều tra loại tội phạm này trên địa bàn Thủ đô.

Luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo, phục vụ cho giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân.


BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT