Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Quốc Khánh

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm - Mã số: 62.38.70.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Quốc Khánh – Khóa 16

Người hướng dẫn:  - Hướng dẫn 1: PGS, TS Nguyễn Hữu Duyện

                            - Hướng dẫn 2: GS, TS Trần Phương Đạt

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Việc nghiên cứu thành công đề tài luận án Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ đóng góp những điểm mới về lý luận và thực tiễn sau:

1. Về mặt lý luận: Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú, sâu sắc thêm lý luận về phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát hình sự bằng việc xây dựng, phân tích, làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, biện pháp và mối quan hệ trong tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã khảo sát, đánh giá, phân tích, làm rõ đặc điểm tội phạm học tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm này của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh; đánh giá được những ưu điểm đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế của công tác này và rút ra được nguyên nhân của những ưu điểm và tồn tại, hạn chế đó.

3. Luận án đưa ra các dự báo có cơ sở khoa học về tình hình tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp sát hợp và khả thi để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT