Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Phương Điệp

 

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong điều tra tội phạm buôn lậu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm;        Mã số: 62.38.01.05
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Phương Điệp                
 
Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1. PGS, TS. Nguyễn Thiện Phú
HD2. TS. Phạm Xuân Định

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:
+ Phân tích, làm rõ, bổ sung hoàn thiện lý luận về tội phạm buôn lậu về điều tra tội phạm buôn lậu theo chức năng lực lượng Cảnh sát kinh tế.
+ Đánh giá thực trạng tội phạm buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.
+ Nghiên cứu đặc điểm tình hình tội phạm buôn lậu xảy ra địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.
+ Làm rõ đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm buôn lậu xảy ra địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.
+ Đánh giá hoạt động điều tra tội phạm buôn lậu xảy ra địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc theo những tiêu chí ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân của tồn tại.
+ Nghiên cứu, dự báo những yếu tố ảnh hưởng, tác động đến tình hình tội phạm buôn lậu trong thời gian tới. Đồng thời dự báo số vụ, đối tượng phạm tội buôn lậu, phương thức thủ đoạn của đối tượng phạm tội buôn lậu, các mặt hàng mà các đối tượng tập trung chủ ý để buôn lậu.
+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong điều tra tội phạm địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT