Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Doanh

Tên đề tài luận án: "Đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân"

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm.

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Doanh

Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trần Nam Trường

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

 

Những đóng góp mới của luận án:

1. Đây là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn phòng, chống tội phạm về tham nhũng trong xây dựng cơ bản của lực lượng CSND;

2. Luận án khảo sát, nghiên cứu làm rõ thực trạng tội phạm về tham nhũng trong xây dựng cơ bản và công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm này của lực lượng CSND từ năm 2008 đến nay. Từ thực tiễn, luận án rút ra những vấn đề đạt được và những hạn chế trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm này, chỉ rõ các nguyên nhân của hạn chế;

3. Từ nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn được rút ra qua khảo sát, đánh giá thực trạng, luận án đưa ra hệ thống giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này trong tình hình mới, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, cả trước mắt cũng như lâu dài.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT