Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Viên

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Viên         Khoá: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
HD 1. TS Phạm Đăng Quyền
HD 2. TS Nguyễn Mạnh Thắng


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã nghiên cứu, phân tích, làm rõ hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản như: Khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm cố ý gây thương tích; khái niệm, đặc điểm của bị can trong vụ án cố ý gây thương tích dưới góc độ khoa học pháp lý.

2. Trên cơ sở đó, luận án nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích, phân tích những đặc trưng cơ bản của hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích; trình tự hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích, đưa ra các tình huống cụ thể và các chiến thuật để giải quyết từng tình huống đó; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích và quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các lực lượng khác phục vụ hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực trạng sử dụng biện pháp hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Qua đó, luận án đã làm rõ các nội dung mà Điều tra viên đã tiến hành khi hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích như: Giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn tiến hành và giai đoạn kết thúc hỏi cung. Luận án đã đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

4. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Hà Nội và những yếu tố ảnh hưởng đến hỏi cung bị can trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hỏi cung bị can điều tra vụ án cố ý gây thương tích của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, góp phần đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm cố ý gây thương tích trong tình hình hiện nay.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT