Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Triệu Mạnh Tùng

Tên luận án: CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:           Triệu Mạnh Tùng             Khóa 21 - năm 2016 Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS.TS Trần Quốc Tỏ;

HD 2: PGS.TS Trần Hải Âu.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng chuyên trách PCTP sử dụng công nghệ cao tiến hành đấu tranh CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã làm rõ các vấn đề về tổng quan tình hình nghiên cứu cũng như lý luận căn bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm: Tổng quan về tình hình nghiên cứu; nhận thức về tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó đã xây dựng khái niệm tội phạm sử dụng công nghệ cao và chỉ ra đặc điểm pháp lý của tội phạm sử dụng công nghệ cao; nhận thức lý luận về CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về tình hình có liên quan đến CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao; thực trạng tình hình CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, luận án đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động đấu tranh CATS trong PCTP sử dụng công nghệ cao của lực lượng chuyên trách PCTP sử dụng công nghệ cao đã được nghiên cứu, phân tích. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT