Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Bá Xiêm

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Chuyên án trinh sát trong đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Bá Xiêm                        Khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
      HD 1: PGS.TS Lê Huy Trí
      HD 2: TS Bùi Ngọc Luy


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
Đây là công trình nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về Chuyên án trinh sát trong đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:

- Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và ở nước ngoài liên quan đến hình thức điều tra, khám phá tội phạm bằng hình thức xác lập chuyên án trinh sát.

- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan là cơ sở pháp lý để lực lượng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát cũng như áp dụng các biện pháp công tác trong quá trình tổ chức đấu tranh chuyên án chống tội phạm cướp giật tài sản.

- Khái quát hóa tình hình, kết quả xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018.

- Đề xuất các giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chuyên án trinh sát chống tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT