Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Hào Hiệp

Tên đề tài luận án: Công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Vũ Hào Hiệp Khóa: 22; Hệ KTT

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học: 

HD1: GS. TS Nguyễn Minh Đức; 

HD2: GS. TS Nguyễn Huy Thuật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu phân tích các quy định của pháp luật và hệ thống lý luận, luận án đã làm rõ lý luận cơ bản về công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, trên cơ sở đó, luận án xây dựng được hệ thống lý luận, bao gồm: Khái niệm, vị trí, ý nghĩa, đặc điểm công tác quản lý phạm nhân trọng điểm; cơ sở pháp lý, yêu cầu, nội dung, hình thức và biện pháp quản lý phạm nhân trọng điểm; chủ thể và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong trại giam.

2. Luận án đã đưa ra được kết quả nghiên cứu về tình hình có liên quan, như: đặc điểm, mô hình tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân trong trại giam; tình hình phạm nhân trọng điểm chấp hành án; điều kiện cơ sở giam giữ, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí, công cụ, phương tiện hỗ trợ, đặc điểm phạm nhân trọng điểm trong các trại giam thuộc Bộ Công an giai đoạn 2010 - 2019 về hình thức, biện pháp quản lý, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam với các lực lượng khác trong ngành Công an, chính quyền địa phương trong công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong các trại giam thuộc Bộ Công an, đây là cơ sở thực tiễn đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong các trại giam. Luận án đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý phạm nhân trọng điểm của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp cho công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong trại giam thuộc Bộ Công an.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong trại giam đã được nghiên cứu, phân tích, Luận án đưa ra dự báo khoa học và hệ thống các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý phạm nhân trọng điểm trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT