Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Hồng Thắng

Tên luận án: Quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi  trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự        Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Thắng    Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD 1. PGS, TS Đặng Xuân Khang;
HD 2. TS Nguyễn Văn Ninh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và toàn diện về quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

2. Luận án đã nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, yêu cầu của quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi; nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam trong quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi.

3. Luận án đã thống kê, phân tích, đánh giá tình hình có liên quan đến quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi trong trại giam thuộc Bộ Công an; khảo sát thực trạng quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi trong trại giam thuộc Bộ Công an giai đoạn từ năm 2010 đến hết năm 2020; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi trong trại giam thuộc Bộ Công an.

4. Luận án đưa ra những dự báo và hệ thống giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục phạm nhân là người dưới 18 tuổi trong trại giam thuộc Bộ Công an, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT