Thông báo điểm thi tuyển sinh Cao học năm 2016
Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới “Tra cứu điểm thi” ở góc trên phải của màn hình, tại mục "Kỳ thi" chọn "Điểm thi Cao học năm 2016" với chuyên ngành dự thi tương ứng và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh".
Lưu ý: thí sinh nhập đủ phần chữ (CH25) và phần số có dấu gạch ngang ở giữa có khoảng cách, không cần viết hoa (không nhập số 0 với các số báo danh ngoài các số từ 01-09). Ví dụ: ch25 - 01; ch25 - 09; ch25 - 10; ch25 - 32...

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT