Thông báo điểm xét tuyển vào Học viện CSND khóa D39 (năm 2013)

Khối thi

Ngành

Điểm xét tuyển

Ghi chú

Nam

Nữ

A

Nghiệp vụ Cảnh sát

26,5

27,5

 

A

Gửi đào tạo ngoài ngành

25,5

 

Không có chỉ tiêu Nữ

A1

Nghiệp vụ Cảnh sát

21,0

25,0

 

C

Nghiệp vụ Cảnh sát

22,5

26,0

 

D1

Nghiệp vụ Cảnh sát

19,5

25,0

 

D1

Ngôn ngữ Anh

23,0

30,0

- Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

- Điểm môn tiếng Anh chưa nhân đôi đạt từ 6,0 điểm trở lên

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT