Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã có lịch xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016 (xem tại đây); Các biểu mẫu dùng cho đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (tải tại đây).


Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Khoa học An ninh trân trọng thông báo và kính đề nghị lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo các Học viện, trường Công an nhân dân; Ban Giám đốc Công an và Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các nhà khoa học, nhà giáo có nhu cầu xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đăng ký và nộp hồ sơ tại Học viện Cảnh sát nhân dân hoặc Học viện An ninh nhân dân hoặc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân là các nhà trường có thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH KHOA HỌC AN NINH
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CSND
(Đã ký)
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm
Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT