Thông báo điều chỉnh hướng dẫn tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới CAND mở tại Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2023

1. Về tổ chức sơ tuyển

Đối với thí sinh đã dự tuyển năm 2022, tiếp tục tham gia dự tuyển tháng 6/2023 thì không phải tham gia sơ tuyển. Đối với thí sinh dự thi tháng 6/2023 không đỗ mà có nguyện vọng tiếp tục dự tuyển tháng 11/2023 cũng không cần thực hiện lại công tác sơ tuyển (trừ số không thực hiện lại công tác sơ tuyển từ năm 2022). Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh cam đoan tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và thực hiện kết luận tiêu chuẩn chính trị sau khi trúng tuyển theo hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Công thức tính điểm xét tuyển, điểm ưu tiên (Điều chỉnh theo hướng dẫn mới của Bộ Công an)

- Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1 + M2 + ĐTƯ x 2/3. Trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và môn 2);

+ ĐƯT: Điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức:

ĐƯT = ĐT + KV + Đth. Trong đó:

+ ĐƯT: Điểm ưu tiên;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực;

+ Đth: điểm thưởng.

Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 – tổng điểm đạt được)/5] x (ĐT + KV + Đth)

Trên đây là một số nội dung mới theo hướng dẫn của X02 về tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới, Học viện CSND đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp cập nhật thông báo rộng rãi đến đơn vị cơ sở và thí sinh đăng ký dự thi theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Học viện CSND (qua Phòng Quản lý đào tạo và BDNC), hoặc cán bộ tuyển sinh Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975.13.23.83.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT