Tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2019 và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị

1. Tuyển sinh đào tạo cao cấp lý luận chính trị

1.1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

- Cán bộ đương chức và quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy chức danh trưởng phòng ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trưởng công an cấp huyện và tương đương trở lên; cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh nghiệp vụ, chức danh tư pháp từ bậc trung cấp và có cấp bậc hàm trung tá trở lên; cán bộ là chuyên viên có cấp bậc hàm trung tá trở lên; giảng viên chính giảng dạy đại học; giảng viên cao cấp cao đẳng; giáo viên cao cấp trung cấp; giảng viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị trong các học viện, trường Công an nhân dân;

- Đã tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị. Riêng cán bộ, chiến sĩ tốt nghiệp các trường đại học ngoài ngành Công an hoặc nước ngoài phải có chứng chỉ lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị - pháp luật - nghiệp vụ Công an theo chương trình của Bộ Công an;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc nước ngoài (có xác nhận công nhận văn bằng theo quy định hiện hành);

1.2. Thời gian, địa điểm

a. Lớp học tập trung: Học tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thời gian học tập 08 tháng (dự kiến khai giảng tháng 8/2019).

b. Lớp học không tập trung: Thời gian học tập 18 tháng trong đó:

- Mở 01 lớp mở tại Học viện Cảnh sát nhân dân 90 học viên (dự kiến khai giảng tháng 9/2019);

- Mở 01 lớp tại K02 gồm 90 học viên (dự kiến khai giảng tháng 10/2019).

2. Tuyển sinh đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị

2.1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

- Là cán bộ Công an nhân dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo quy định hiện hành của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Bộ Công an (như đã nêu ở Mục 1.1);

- Tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước của các trường Công an nhân dân (đại học chính quy hoặc văn bằng hai); Tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tốt nghiệp đại học (văn bằng hai) các chuyên ngành lý luận chính trị Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học của Học viện Báo chí và tuyên truyền; Đã được cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và tuyền truyền trước ngày 01/6/2016; Tốt nghiệp đại học, sau đại học chính trị chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại các học viện được giao quyền của Bộ Quốc phòng; Đã được Học viện Chính trị công an nhân dân cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ cao cấp lý luận chính trị theo chương trình khung (cũ) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2.2. Thời gian, địa điểm: Mở 01 lớp tại Học viện Cảnh sát nhân dân, thời gian học tập 04 tháng (dự kiến khai giảng tháng 8/2019).

3. Tiêu chuẩn về độ tuổi

- Đối với hệ tập trung và hoàn chỉnh kiến thức: Không quy định về độ tuổi.

- Đối với hệ không tập trung: nam từ 40 tuổi trở lên, nữ từ 35 tuổi trở lên.

4. Phương thức và kinh phí thực hiện

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Kinh phí:  Theo quy định của Bộ Công an.

5. Hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, thủ tục

5.1. Hồ sơ theo mẫu của Bộ Công an gồm:

- Công văn cử cán bộ dự tuyển của Công an đơn vị, địa phương;

- Đơn đăng ký xét tuyển và sơ yếu lý lịch cán bộ có xác nhận của Công an đơn vị, địa phương cử cán bộ đi học (theo mẫu);

- 02 ảnh cỡ 3x4 và 02 ảnh 4x6 (có đội mũ, quân phục thu đông, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh);

- Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học (đối với bằng tốt nghiệp đại học do nước ngoài cấp phải có thủ tục công nhận văn bằng theo quy định);

- Bản sao chứng thực Quyết định kết nạp Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên;

- Bản sao chứng thực Quyết định bổ nhiệm hoặc quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy, chức danh nghiệp vụ, tư pháp, chức danh chuyên viên, chức danh giảng viên còn hiệu lực và quyết định thăng cấp bậc hàm;

- Bản sao chứng thực Chứng chỉ trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương;

- Bản sao chứng thực Chứng chỉ Bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 06 tháng (đối với cán bộ tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an);

- Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ hết ngày 31/7/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên - Tầng 7, Toa nhà Điều hành - Học viện Cảnh sát nhân dân - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

5.3. Kế hoạch tuyển sinh  

- Căn cứ thông báo tuyển sinh của Học viện gửi Công an các đơn vị, địa phương. Công an các đơn vị, địa phương đăng ký danh sách cử cán bộ đi học gửi về Học viện Cảnh sát nhân dân (qua Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên) trước ngày 10/6/2019 (theo Mẫu 1.1.)

- Cán bộ được đơn vị cử đi xét tuyển hoàn thiện hồ sơ và nộp về Học viện Cảnh sát nhân dân (qua Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên) từ ngày 10/7/2019 đến hết 17giờ00 ngày 31/7/2019.

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên - Học viện Cảnh sát nhân dân (đ/c Nguyễn Hữu Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm, ĐT: 0912.278.377 hoặc bộ phận tuyển sinh đ/c Lâm Tiến Dũng, ĐT: 0903.261.299).

Click vào đây để tải Mẫu 1.1.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT