Báo cáo chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”
Tiến sĩ Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề tại Học viện CSND

Tại buổi báo cáo chuyên đề, Tiến sĩ Đồng Ngọc Ba đã giới thiệu tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND những nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 gồm 17 chương, 173 điều được hợp nhất từ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

 

Qua nội dung báo cáo chuyên đề của đồng chí Tiến sĩ Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã nắm bắt được những nội dung, nhận thức được mục đích, sự cần thiết của việc ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND.

Linh Đan

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT