Báo cáo chuyên đề về quy định quy tắc ứng xử trong Công an nhân dân
Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ báo cáo về những nội dung trọng tâm của Thông tư

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ngày 22/08/2017, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Nhằm mục đích giúp cho cán bộ, giáo viên và học viên Học viện nắm được các nội dung trọng tâm cũng như tinh thần của Thông tư số 27/2017/TT-BCA, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo Phòng CTĐ, CTCT&CTQC tổ chức báo cáo chuyên đề về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Tại buổi báo cáo, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ đã trao đổi với cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện CSND về đầy đủ các chương, mục của Thông tư. Đồng chí nhấn mạnh: “Thông tư này quy định nguyên tắc ứng xử; quy tắc ứng xử chung của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; quy tắc ứng xử khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ứng xử trong nội bộ, trong quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên”.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ CAND phải ứng xử theo đúng nguyên tắc, quy tắc đã quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ. Về các quy tắc ứng xử chung, cần nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân; Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính…

Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn. “Ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai. Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tự nguyện, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Khi ứng xử với đối tượng đấu tranh và vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, khôn khéo trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý vi phạm phải khách quan, trung thực đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm sai lệch hồ sơ vụ việc dẫn đến bỏ lọt tội phạm, oan sai hoặc nhằm mục đích cá nhân.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an về tiếp xúc, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài và về thực hiện chính sách đối ngoại, hợp tác quốc tế; Tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa của người nước ngoài, không có lời nói, hành động làm tổn hại đến lợi ích, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; truyền thống, danh dự, uy tín của Công an nhân dân Việt Nam.

Tại nơi cư trú, cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cư trú theo quy định; tôn trọng quy ước cộng đồng; gần gũi, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định tại nơi cư trú. Tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không được lợi dụng ảnh hưởng vị trí, chức vụ công tác để can thiệp trái quy định vào hoạt động của địa phương nơi cư trú. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về ứng xử trong gia đình, ứng xử nơi công cộng, ứng xử với môi trường tự nhiên, sử dụng phương tiện, thiết bị công tác.

Về ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và sử dụng Internet, Thông tư quy  định “Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải xưng tên, chức danh, đơn vị công tác, nội dung trao đổi đầy đủ, rõ ràng; ngôn ngữ giao tiếp văn minh, lịch sự, ngắn gọn, dễ hiểu; không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại. Khi sử dụng internet, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục; trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; không giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội”.

Buổi báo cáo chuyên đề là một hoạt động chính trị quan trọng nhằm trang bị, cập nhật cho cán bộ, giáo viên, học viên Học viện những kiến thức mới và những kĩ năng ứng xử, giao tiếp cần thiết trong khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ.

Ngọc Tuấn - Quang Đô

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT