Bế giảng lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị
Thiếu tướng, TS. Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên của lớp học

Tới dự và chủ trì buổi lễ có Thiếu tướng, TS Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Sau 03 tháng học tập với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, 117 học viên tham gia lớp bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị đã được học tập, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện những kiến thức chưa được trang bị, cập nhật kiến thức mới để đạt tương đương trình độ Trung cấp lý luận chính trị hiện hành, góp phần củng cố lập trường tư tưởng. Đồng thời, nội dung chương trình còn được bổ sung một số kiến thức hết sức quan trọng, gắn liền với công tác Công an như: công tác Đảng; công tác cán bộ; đường lối đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hiện nay... Đây là nền tảng tư duy lý luận giúp các học viên vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thực tiễn công tác.


Thiếu tướng, TS. Hồ Sỹ Long trao giấy khen cho các học viên có thành tích học tập xuất sắc trong khóa học

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng, TS. Hồ Sỹ Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND cảm ơn sự hỗ trợ và quan tâm, tạo điều kiện của Học viện CSND, lãnh đạo các đơn vị chức năng và các đồng chí giảng viên trong thời gian khóa học diễn ra. Đồng thời, Học viện Chính trị CAND đề nghị các học viên với những kiến thức về lý luận chính trị đã được trang bị và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, học viên sẽ có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

Kết thúc khoa học, Học viện Chính trị CAND đã trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 117 học viên và Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia quản lý lớp học.

Tuấn Anh

(Ảnh: Quang Đô)

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT