Học viện CSND chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Học viện

Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ. Theo đó, từ Nha Công an trung ương đến các Sở Công an kỳ, các Ty Công an đều có tổ chức Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo chỉ huy. Ngày 08/12/1998, Bộ trưởng Bộ Công an ra Chỉ thị số 14/CT-BCA về Tăng cường công tác tham mưu trong tình hình mới, trong đó quyết định ngày 18/4 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam. Đây được coi là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu CAND.

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của lực lượng CAND. Trong bất cứ thời điểm, điều kiện nào, công tác Tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy; trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều có đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu. Dù tên gọi ở mỗi thời kỳ khác nhau, như: Văn phòng, Nghiên cứu tổng hợp, Tham mưu, Tham mưu tổng hợp… nhưng đều thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp tổ chức công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, biện pháp, đối sách trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Các đơn vị thuộc Học viện CSND chúc mừng Văn phòng Học viện

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Học viện CSND, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu tại Học viện đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào những thành tích chung của nhà trường. Với vai trò là những cán bộ trực tiếp giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu qua các thời kỳ đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng, triển khai thực hiện thành công nhiều chương trình, kế hoạch công tác lớn của Học viện; phục vụ tốt các buổi giao ban, các cuộc họp, hội nghị, các buổi làm việc của Ban Giám đốc; là đầu mối kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong Học viện thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác một cách có hiệu quả.

Với truyền thống vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Học viện CSND dù bất cứ trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hi sinh vượt qua gian khó, noi gương các thế hệ đi trước, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Học viện để xứng đáng là trung tâm thông tin và điều hành vững mạnh của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT