Học viện CSND phát động Tháng thanh niên năm 2017
Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại chương trình

Tới dự Lễ phát động có Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện; Đại úy Đồng Đức Vũ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện CSND.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Học viện CSND phát động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi sinh viên nhất là vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy các chi bộ, cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội các khóa học, hệ học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lớp học và tổ chức các phong trào, góp phần xây dựng, cũng cố trong mỗi sinh viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; có lối sống lành mạnh; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ.


Đại diện sinh viên các khóa học, hệ học ký cam kết thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017

Để cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động, Đảng ủy, lãnh đạo phòng Quản lý học viên đã đề ra những biện pháp thực hiện như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong sinh viên toàn Học viện để phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, học tập và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong sinh viên toàn Học viện; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động phong trào, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên toàn Học viện; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ, đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã chính thức phát động chương trình hành động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017 trong đoàn viên thanh niên Học viện với 3 nội dung trọng tâm:

Một là, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đoàn viên thanh niên Học viện CSND. Tổ chức học tập, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tích cực học tập, quán triệt và thực hiện hiện đường lối, chính sách của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an và của Học viện.

Hai là, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện CSND nhiệm kỳ 2017 - 2019 trong đoàn viên, thanh niên toàn Học viện với các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản về học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào.

Ba là, tập trung đăng ký và thực hiện thành công các hoạt động trọng tâm trong Tháng thanh niên 2017 của Đoàn Thanh niên Học viện CSND.


Sinh viên Học viện CSND thể hiện quyết tâm thực hiện Cuộc vận động và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định “Đội ngũ cán bộ đoàn cần đưa ra những hành động thiết thực chứ không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu đơn thuần. Mỗi đoàn viên thanh niên của Học viện CSND cần nỗ lực phấn đấu để tạo ra môi trường thực sự xung kích của tuổi trẻ, có những kết quả thiết thực xứng đáng là sinh viên của Học viện CSND anh hùng”. Để hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các hoạt động trong Tháng thanh niên, Thiếu tướng Đặng Xuân Khang đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên Học viện CSND nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy văn hóa đọc, tăng cường các kỹ năng mềm để tự hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để Phòng Quản lý học viên và Đoàn Thanh niên Học viện CSND tổ chức thực hiện thành công các nội dung của cuộc vận động và chương trình hành động Tháng thanh niên trong sinh viên toàn Học viện.

Việt Linh

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT