Học viện CSND tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chuẩn đầu ra
Đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thiện Phú, Phó Giám đốc Học viện CSND khai mạc hội nghị

Với mục đích đào tạo phát triển nguồn nhân lực cán bộ có chất lượng cao, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, ngày 30/11/2009, Học viện CSND đã công bố chuẩn đầu ra đối với học viên các khoá học, hệ học được đào tạo tại Học viện từ năm học 2009 – 2010. Theo đề án, các học viên khi tốt nghiệp ra trường phải đáp ứng đủ các yêu cầu về chuẩn đầu ra bao gồm: chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn về chính trị và chuẩn về các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, tin học, bắn súng, võ thuật, lái xe.

 

Trong quá trình thực hiện đề án, Học viện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND và sự giúp đỡ, góp ý của các Tổng cục, Vụ, Cục và Công an các địa phương; đồng thời Học viện cũng thường xuyên có sự tiếp thu, đánh giá, bổ sung và điều chỉnh kịp thời các tiêu chuẩn cụ thể để phù hợp với từng hệ học, khoá học, đảm bảo học viên tốt nghiệp ra trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay.

 

Tổng kết 3 năm triển khai áp dụng chuẩn đầu ra cho thấy rất nhiều mặt tích cực. Việc áp dụng chuẩn đầu ra đã phát huy hiệu quả, đa phần các học viên đã đạt được các yêu cầu đầu ra của Học viện, đặc biệt là học viên hệ đào tạo chính quy. Đối với hệ liên thông và hệ đào tạo vừa làm vừa học, nhiều nội dung học viên đã đạt chuẩn trước khi nhập học, chủ yếu là về lái xe; một số chuẩn đầu ra khác như chuẩn về bắn súng, võ thuật, các học viện đều đạt được trong quá trình học tập. Đối với học viên quốc tế, qua 3 năm thực hiện cho thấy, một số chuẩn đầu ra đã đạt được như tin học, bắn súng, võ thuật..., những chuẩn đầu ra khác như chuẩn về chính trị, lái xe, ngoại ngữ không áp dụng vì không thích hợp.

 

Về mặt hạn chế chủ yếu tập trung vào chuẩn đầu ra về chính trị. Trong thời gian học tập, các học viện đa phần đều đạt được hầu hết tất cả các chuẩn đầu ra khác, ngoại trừ chuẩn đầu ra về chính trị, trong đó có việc kết nạp Đảng của các học viên. Trong quá trình học tập, các học viên đều nhận thức được yêu cầu phấn đấu sớm trở thành Đảng viên, song do nhưng khó khăn cả về mặt khách quan lẫn chủ quan nên nhiều học viên vẫn chưa đạt được chuẩn về chính trị. Do đó, tại Hội nghị có rất nhiều ý kiến đóng trên cơ sở định hướng, xây dựng lộ trình, giúp các học viên phấn đấu sớm có đủ điều kiện được kết nạp vào Đảng để có thể hoàn thành các chuẩn đầu ra theo đề án Học viện đã xây dựng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của lãnh đạo các cấp, các cơ quan quản lý, công an các địa phương và đặc biệt là của các đơn vị thuộc Học viện được trình bày cởi mở, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Các ý kiến đóng góp đã cung cấp những nội dung phong phú, thiết thực trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, định hướng rõ hơn về lộ trình thực hiện Đề án. Ngay sau hội nghị, các ý kiến tham luận sẽ được tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung, chính sửa kịp thời nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy những mặt tích cực để tiến tới xây dựng các chuẩn đầu ra chính xác, thiết thực, phù hợp với môi trường giáo dục của Học viện CSND.

GL

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT