Học viện CSND tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân
Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng chia sẻ bí quyết thành công trong giao tiếp

Buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân trong tình hình mới” và Kế hoạch số 337/KH-BCA-X11 ngày 19/12/2016 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Mở đầu buổi nói chuyện, TS. Phạm Thế Hùng đã đề cập đến những vấn đề cơ bản trong văn hóa ứng xử như khái niệm văn hóa, văn minh, ứng xử, những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam… Trên cơ sở đó, TS Thế Hùng đã nhấn mạnh những kỹ năng quan trọng trong phong cách ứng xử của người chiến sĩ Công an với nhân dân, trong đó đặc biệt lưu ý kỹ năng lắng nghe, bởi theo Tiến sĩ: “người chiến sĩ Công an muốn được dân tin, dân yêu cần phải học cách lắng nghe nhân dân”.

Cán bộ Học viện CSND giao lưu với TS. Thế Hùng

Buổi nói chuyện chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện về tính nhân văn, văn hoá ứng xử trong các lĩnh vực công tác công an, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống… Từ đó, giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện vận dụng trong công tác, sinh hoạt hàng ngày để hướng tới mục đích phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

PV

(Ảnh: Thu Hà)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT