Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tham dự Hội nghị có Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và cấp ủy các tổ chức đảng khối học viên.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị đã nghe đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an quán triệt những vấn đề cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12 và gắn với công tác giáo dục, đào tạo của Học viện CSND.

Theo đó, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND. Nghị quyết gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị nhấn mạnh bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Nội dung Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị có tầm quan trọng đặc biệt, với tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán: Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định CAND là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị tới cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên Học viện CSND để nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết tại Học viện.

Thông qua Hội nghị quán triệt này để cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết vào các kế hoạch triển khai, chương trình hành động của từng đơn vị thuộc Học viện và trong nghiên cứu, hoạch định, đề xuất các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT