Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai công tác học kỳ II năm học 2018 - 2019
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai công tác học kỳ II năm học 2018 - 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết Học kỳ I, năm học 2018 - 2019. Thực hiện phương châm hành động: “Phát huy truyền thống, đoàn kết kỷ cương, đổi mới năng động, phát triển toàn diện”, với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên, Học viện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác.

Cụ thể, Học viện luôn chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và quản lý cán bộ. Học viện đã tổ chức đưa cán bộ, giáo viên và học viên các hệ học thamquan các khu di tích lịch sử và các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an, làm tốt công tác tình nguyện, thiện nguyện. Trong học kỳ I, Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với các sự kiện lịch sử của Đảng, Nhà nước, Ngành và Học viện. Học viện đã tổ chức lễ công bố Quyết định của đồng chí Bộ trưởng về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Học viện để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và tri ân những đóng góp, cống hiến của đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm; lễ công bố Quyết định của đồng chí Bộ trưởng về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng giữ chức vụ Giám đốc Học viện CSND. Công tác tình nguyện, thiện nguyện được tổ chức tốt với 04 lượt và kinh phí lên đến gần 1 tỷ đồng.

Học viện đã tổ chức cho học viên các khóa D43 Việt Nam, D30, D31 - Lào, khóa 4 hệ Tư pháp hình sự đi thực hành chính trị xã hội tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; tổ chức đưa học viên lớp B7D41, B7LT32 thực tế 02 tháng tại Trại giam số 5 tỉnh Thanh Hoá đạt được nhiều kết quả tốt, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Tổ chức cho học viên tham gia các cuộc thi do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; kết quả: tại Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018, học viên Học viện đạt 01 giải Nhất tuần 1, 01 giải Nhất và 03 giải Ba tuần 2, 01 học viên đạt hạng 6/10 vòng chung kết toàn quốc; tại cuộc thi Olympic tin học không chuyên, học viên Học viên đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cá nhân, giải Nhất đồng đội; tại cuộc thi lập trình viên Quốc tế, học viên Học viện đạt giải Ba quốc gia.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện tiếp tục đăng ký và triển khai thực hiện 85 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (03 đề tài cấp Nhà nước, 20 đề tài cấp Bộ, 62 đề tài cấp cơ sở). Trong Học kỳ I, đã tổ chức nghiệm thu 27 đề tài, tổ chức 14 hội thảo khoa học. Đã biên soạn, chỉnh lý 52 giáo trình và 03 sách chuyên khảo. Đã nghiệm thu 13 giáo trình, 03 sách chuyên khảo, tổ chức 22 lượt hội thảo đề cương, hội thảo 08 bản thảo giá trình cấp Học viện, tổ chức in 17 giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong học kỳ II, Học viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, học viên. Kiểm điểm, thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra của Bộ Công an về các mặt công tác của Học viện. Tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết Kỷ Hợi.

- Triển khai thực hiện mô hình, tổ chức mới của Học viện khi được lãnh đạo Bộ Công an duyệt. Kiện toàn tổ chức cấp uỷ các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Học viện theo mô hình tổ chức mới. Hoàn thành việc kiểm định, đánh giá các tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đại học, đạt chuẩn quốc gia.

-  Tập trung đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật, thiết bị chuyên dịng đã được trang bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Nghiên cứu, đề xuất đào tạo tạo các mã ngành mới và rà soát chương trình đào tạo đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng CSND và chủ trương mới của Bộ Công an. Rà soát, đảm bảo các chuẩn đầu ra đang thực hiện để đảm bảo thực sự góp phần nâng cao năng lực công tác cho học viên các khoá học, hệ học nhằm đáp ứng thực tiễn công tác.

- Tập trung hoàn thành 03 đề tài khoa học cấp Nhà nước, các đề tài khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh và các đề tài các cấp đã được duyệt. Hoàn thành việc biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập theo chương trình đào tạo tín chỉ đúng lộ trình đã đề ra.

- Tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và khai thác có hiệu quả hệ thống Điều hành Học viện CSND điện tử và các phần mềm ứng dụng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động chung của Học viện. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên mời báo cáo viên báo cáo về công tác lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ chuyên gia trong công tác góp ý văn bản pháp luật. Xây dựng, ban hành quy định về quản lý nhân khẩu tập thể của Học viện. Tổ chức ký kết hợp tác mới với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Đảm bảo tốt công tác lễ tân, ANTT và vận tải.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong cán bộ, học viên. Tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, trật tự nội vụ; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, luyện tập điều lệnh, thể thao, võ thuật,… để tham gia có hiệu quả các cuộc thi và phục vụ tốt các hoạt động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an tổ chức. Đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động giáo dục truyền thống trong toàn thể cán bộ, học viên.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết Học kỳ I, năm học 2018 - 2019. Thực hiện phương châm hành động: “Phát huy truyền thống, đoàn kết kỷ cương, đổi mới năng động, phát triển toàn diện”, với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên, Học viện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác.

Cụ thể, Học viện luôn chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và quản lý cán bộ. Học viện đã tổ chức đưa cán bộ, giáo viên và học viên các hệ học thamquan các khu di tích lịch sử và các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an, làm tốt công tác tình nguyện, thiện nguyện. Trong học kỳ I, Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với các sự kiện lịch sử của Đảng, Nhà nước, Ngành và Học viện. Học viện đã tổ chức lễ công bố Quyết định của đồng chí Bộ trưởng về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Học viện để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và tri ân những đóng góp, cống hiến của đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm; lễ công bố Quyết định của đồng chí Bộ trưởng về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng giữ chức vụ Giám đốc Học viện CSND. Công tác tình nguyện, thiện nguyện được tổ chức tốt với 04 lượt và kinh phí lên đến gần 1 tỷ đồng.

Học viện đã tổ chức cho học viên các khóa D43 Việt Nam, D30, D31 - Lào, khóa 4 hệ Tư pháp hình sự đi thực hành chính trị xã hội tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; tổ chức đưa học viên lớp B7D41, B7LT32 thực tế 02 tháng tại Trại giam số 5 tỉnh Thanh Hoá đạt được nhiều kết quả tốt, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Tổ chức cho học viên tham gia các cuộc thi do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; kết quả: tại Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018, học viên Học viện đạt 01 giải Nhất tuần 1, 01 giải Nhất và 03 giải Ba tuần 2, 01 học viên đạt hạng 6/10 vòng chung kết toàn quốc; tại cuộc thi Olympic tin học không chuyên, học viên Học viên đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cá nhân, giải Nhất đồng đội; tại cuộc thi lập trình viên Quốc tế, học viên Học viện đạt giải Ba quốc gia.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện tiếp tục đăng ký và triển khai thực hiện 85 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (03 đề tài cấp Nhà nước, 20 đề tài cấp Bộ, 62 đề tài cấp cơ sở). Trong Học kỳ I, đã tổ chức nghiệm thu 27 đề tài, tổ chức 14 hội thảo khoa học. Đã biên soạn, chỉnh lý 52 giáo trình và 03 sách chuyên khảo. Đã nghiệm thu 13 giáo trình, 03 sách chuyên khảo, tổ chức 22 lượt hội thảo đề cương, hội thảo 08 bản thảo giá trình cấp Học viện, tổ chức in 17 giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong học kỳ II, Học viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, học viên. Kiểm điểm, thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra của Bộ Công an về các mặt công tác của Học viện. Tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết Kỷ Hợi.

- Triển khai thực hiện mô hình, tổ chức mới của Học viện khi được lãnh đạo Bộ Công an duyệt. Kiện toàn tổ chức cấp uỷ các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Học viện theo mô hình tổ chức mới. Hoàn thành việc kiểm định, đánh giá các tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đại học, đạt chuẩn quốc gia.

-  Tập trung đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật, thiết bị chuyên dịng đã được trang bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Nghiên cứu, đề xuất đào tạo tạo các mã ngành mới và rà soát chương trình đào tạo đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng CSND và chủ trương mới của Bộ Công an. Rà soát, đảm bảo các chuẩn đầu ra đang thực hiện để đảm bảo thực sự góp phần nâng cao năng lực công tác cho học viên các khoá học, hệ học nhằm đáp ứng thực tiễn công tác.

- Tập trung hoàn thành 03 đề tài khoa học cấp Nhà nước, các đề tài khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh và các đề tài các cấp đã được duyệt. Hoàn thành việc biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập theo chương trình đào tạo tín chỉ đúng lộ trình đã đề ra.

- Tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và khai thác có hiệu quả hệ thống Điều hành Học viện CSND điện tử và các phần mềm ứng dụng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động chung của Học viện. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên mời báo cáo viên báo cáo về công tác lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ chuyên gia trong công tác góp ý văn bản pháp luật. Xây dựng, ban hành quy định về quản lý nhân khẩu tập thể của Học viện. Tổ chức ký kết hợp tác mới với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Đảm bảo tốt công tác lễ tân, ANTT và vận tải.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong cán bộ, học viên. Tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, trật tự nội vụ; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, luyện tập điều lệnh, thể thao, võ thuật,… để tham gia có hiệu quả các cuộc thi và phục vụ tốt các hoạt động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an tổ chức. Đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động giáo dục truyền thống trong toàn thể cán bộ, học viên.

- Duy trì có hiệu quả hoạt động phối hợp và hợp tác quốc tế với các đối tác trong và ngoài nước đã ký kết. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, tăng cường công tác trao đổi học viên và hợp tác quốc tế trong đào tạo.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo tốt các điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên. Xây dựng, trang bị hoàn thiện hệ thống phòng học.

Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Văn phòng Học viện và Thượng tá Cao Hoàng Long - Chánh Văn phòng Học viện

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Văn phòng Học viện và Thượng tá Cao Hoàng Long - Chánh Văn phòng Học viện có thành tích xuất sắc trong sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Đảng uỷ CATW và Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá , GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện đánh giá cao những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong học kỳ vừa qua. Đồng chí hy vọng trong học kỳ II, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tương xứng với vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đầu ngành của Bộ Công an.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT