Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đổi mới chương trình đào tạo, gắn kết lý luận với thực tiễn
Tập thể cán bộ, học viên Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

Tham gia chương trình thực tế môn học lần này có 66 học viên lớp B7D40, trong đó có 10 học viên Lào. Đây là dịp để học viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến giáo dục và cải tạo phạm nhân, đồng thời chuyến đi thực tế giúp học viên củng cố, bổ sung và nắm vững kiến thức lý luận đã được nghiên cứu, học tập tại nhà trường liên quan đến thi hành án phạt tù. Bước đầu học viên có thể vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác thi hành án phạt tù; có điều kiện so sánh, kiểm chứng những kiến thức học tập trong nhà trường với thực tiễn hoạt động thi hành án phạt tù tại trại giam; hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi trong công tác thi hành án phạt tù…

Trong chuyến đi thực tế, học viên sẽ được tham gia tiến hành các hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, nghiên cứu hồ sơ phạm nhân, tham gia hoạt động kiểm soát phạm nhân đi lao động về, kiểm soát khu giam, buồng giam. Tham gia, phối hợp cùng cán bộ giáo dục, cán bộ quản giáo trong giáo dục chung, giáo dục riêng phạm nhân, tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân, liên lạc điện thoại với thân nhân. Đồng thời nghiên cứu, trao đổi và tham gia cùng cán bộ trinh sát, trực trại của đơn vị tiến hành hoạt động nghiệp vụ trinh sát ở trại giam. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao cùng các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Lâm.

Tuy thời gian tham gia hoạt động thực tế không dài, nhưng tin tưởng rằng, bằng quyết tâm và hành động của từng thành viên trong Đoàn, trong và sau khi kết thúc chuyến đi thực tế môn học, các học viên sẽ để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp tại đơn vị thực tế, thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa Học viện CSND, Khoa Cảnh sát Thi Hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và Trại giam Thanh Lâm. Mặt khác, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm của các đợt thực tế, thực tập trong thời gian qua.

Khoa Cảnh sát THAHS và HTTP

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT