Khoa Luật phối hợp với UBND huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật
Đại úy, ThS. Hoàng Văn Hiệu, giảng viên Khoa Luật, báo cáo những điểm mới trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Tại hội nghị, giảng viên Khoa Luật, đã báo cáo những điểm mới trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong đó nhấn mạnh đến việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức. Việc ban hành Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật TTHS 2015 đã đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, tuy nhiên việc áp dụng các quy định vào thực tiễn đòi hỏi phải hết sức thận trọng, tránh để bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Giảng viên Khoa luật cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi, tình huống thực tiễn của đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự cần tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những quy định của pháp luật trong nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lý, huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả của Học viện CSND, mong muốn Học viện tiếp tục hỗ trợ UBND huyện trong công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là khối các cơ quan tư pháp, đồng thời yêu cầu các cán bộ được tập huấn cần tích cực việc nghiên cứu, học tập và phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật trong cơ quan, tổ chức của mình cũng như tại nơi cư trú.

Khoa Luật

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT