Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ khẳng định: đến nay, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLHS năm 2015 đã tương đối hoàn chỉnh. Về cơ bản, các chính sách hình sự lớn, ảnh hưởng xuyên suốt đã được cơ quan xây dựng và các cơ quan hữu quan thống nhất. Hiện nay, Dự thảo đã sửa đổi 164 điều luật trên tổng số 426 điều của BLHS năm 2015, một số nội dung quan trọng cũng đã nhận được sự đồng thuận cao như: phạm vi sửa đổi, vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, các biện pháp khiển trách và hòa giải tại cộng đồng, các điều luật có quy định nhiều cấu thành tội phạm cơ bản, cách tính tỉ lệ tổn thương cơ thể trong BLHS năm 2015, quy định xác định hàm lượng chất ma túy để quy ra khối lượng hoặc thể tích…

Tại buổi làm việc, Đại tá, PGS. TS Trần Hải Âu, Trưởng khoa Luật đã báo cáo một số nội dung về quá trình tham gia ý kiến, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015. Theo đó, bên cạnh những điểm tích cực, nhận được sự tiếp thu chỉnh sửa của cơ quan xây dựng Luật, Dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung khác như: phân loại tội phạm và kỹ thuật thể hiện phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại phạm tội; trong BLHS cần thể hiện rõ thứ tự tính nghiêm khắc của hình phạt để làm căn cứ phân loại tội phạm được rõ ràng; các hình phạt trong nhiều tội phạm có khoảng cách quá lớn, nhiều khung hình phạt quy định cả phạt tiền và phạt tù đến 15 năm. Điều này sẽ dẫn đến sự tùy tiện trong áp dụng hình phạt đối với người phạm tội, có thể dẫn đến những tiêu cực trong thực tiễn vận dụng các quy định của BLHS.


Các chuyên gia tham gia ý kiến

Cũng tại buổi làm việc, nhiều chuyên gia cho rằng, quy định về tình thế cấp thiết trong BLHS năm 2015 đã làm sai lệch bản chất của chế định quan trọng này, trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung BLHS cần xem xét chỉnh sửa nội dung này. Có chuyên gia cho rằng việc quy định về định giá hàng cấm là khó khăn trong thực tiễn và không cần thiết, theo đó nên quy định theo hướng định tính và sau đó sẽ ra các văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

Tại buổi lấy ý kiến, nhiều đại biểu cho rằng cần thiết phải bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với 02 tội danh là rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, cần lưu ý rà soát, chỉnh sửa một số điều luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất. Ngoài ra, kỹ thuật thể hiện vấn đề này cũng cần lưu ý, bởi lẽ đây là vấn đề mới, có liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng, GS. TS Hồ Trọng Ngũ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý thiết thực của các giảng viên Khoa Luật và các chuyên gia trong Học viện CSND về các quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015. Trên cơ sở các góp ý nêu trên, Học viện CSND sẽ có ý kiến bằng văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Khoa Luật

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT