Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện CSND
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
Vào năm 2018, Học viện CSND sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/5/1968 - 15/5/2018). Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Học viện CSND trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ngành Công an nói riêng và hệ thống giáo dục quốc gia nói chung

Với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, Học viện Cảnh sát nhân dân chủ động, đoàn kết, năng động, phát triển”, đợt thi đua tập trung vào các nội dung:

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Học viện nhằm củng cố lập trường chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, phẩm chất, năng lực cho cán bộ, giảng viên, học viên thông qua việc học tập và thực hiện nghiêm túc 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07 về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào, cuộc vận động khác do cấp trên phát động.

- Chủ động xây dựng các biện pháp nhằm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, triển khai thực hiện một cách toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập; tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học tiên tiến như bục bảng tương tác thông minh, máy chiếu đa năng, thư viện điện tử.

- Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ, học viên phấn đấu có nhiều đề tài đạt chất lượng cao không chỉ về lý luận mà còn có giá trị thực tiễn phục vụ cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay; tăng cường tổ chức các buổi hội thảo khoa học, tọa đàm trao đổi làm sáng rõ các vấn đề thực tiễn công tác đòi hỏi; hoàn thiện, chỉnh lý, bổ sung hệ thống giáo trình, giáo án, tài liệu các môn học.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; duy trì nề nếp, hiệu quả phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt trong sinh viên; tích cực tổ chức các hội thi, hội thao và các phong trào nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện của học viên.

- Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, tham mưu tổng hợp, hậu cần phục vụ nhằm đáp ứng chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện khi được lãnh đạo Bộ phê duyệt, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, dạy học theo tín chỉ; chú trọng xây dựng và thực hiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng trong các hoạt động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên hội viên và từng đơn vị, lớp học.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Đợt thi đua đặc biệt được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện, động viên cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng, ra sức thi đua công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị, các tổ chức quần chúng, chủ nhiệm các lớp học, khóa học xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc phong trào, chú trọng các hoạt động “về nguồn”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì nghiêm túc điều lệnh CAND. Đồng thời, nghiên cứu cách thức tổ chức phong trào thi đua một cách đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị đảm bảo đợt thi đua đạt hiệu quả, thiết thực.
PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT