Tổ chức giảng dạy thực hành tại các trường CSND
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND cùng đại diện lãnh đạo các Học viện, nhà trường CSND.

Những năm qua, chủ trương “Học đi đôi với hành”, “gắn lý luận với thực tiễn” đã được các trường CSND triển khai mạnh mẽ để học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu ngày càng đòi hỏi quyết liệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Một số cán bộ, giảng viên còn hạn chế về mặt kiến thức thực tế, một số khâu trong hướng dẫn thực hành còn lúng túng; cơ sở vật chất tại nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình thực hành...

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

Trước thực trạng trên, Học viện CSND đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Tổ chức giảng dạy thực hành trong các trường Cảnh sát nhân dân” nhằm phân tích, đánh giá mô hình đào tạo gắn lý luận với các vấn đề thực tiễn và các vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức giảng dạy thực hành cho học viên các trường CSND trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện kết luận Hội thảo

Dưới sự chủ trì của Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận xung quanh các vấn đề, như: Đánh giá thực trạng, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn trong các trường CSND; mối quan hệ phối hợp giữa các trường CSND với Công an các đơn vị địa phương trong công tác đào tạo, tổ chức cho giảng viên viên, học viên đi thực tế, thực hành, thực tập... yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự đối với công tác giáo dục đào tạo; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm thống nhất trong tổ chức giảng dạy thực hành giữa các trường CSND, bao gồm: Cần có những yêu cầu cụ thể về năng lực thực hành, tiêu chí đánh giá năng lực thực hành của các Học viện, trường CSND; tăng cường mối quan hệ giữa các nhà trường CAND và các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương trong việc giảng dạy thực hành cho giảng viên; từ đó từng bước thí điểm, nhân rộng các mô hình, những kinh nghiệm hay trong giảng dạy thực hành tại các trường CSND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong Hội thảo. Đồng thời khẳng định: Việc nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành trong các trường CSND, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đào tạo ra những sĩ quan Cảnh sát có năng lực thực hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sảo quyệt... có vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo sẽ trở thành tiền đề quan trọng giúp Học viện CSND có những định hướng quan trọng trong việc nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm hay trong giảng dạy thực hành tại Học viện trong những năm tiếp theo

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT