Tổ chức thực tập công tác nghiệp vụ cơ bản cho khóa D41 Việt Nam và D28 Lào
Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên

Tham dự lễ xuất quân có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện; Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Học viện cùng 1.127 học viên khóa D41 Việt Nam và D28 Lào.

Đây là một trong ba đợt thực hành, thực tập bắt buộc của học viên hệ Đào tạo đại học chính quy, bao gồm: thực hành chính trị - xã hội, thực tập công tác nghiệp vụ cơ bản và thực tập tốt nghiệp. Trong đó, đợt thực tập công tác nghiệp vụ cơ bản được tổ chức sau khi học viên học xong các môn nghiệp vụ chung, nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Đợt thực tập công tác nghiệp vụ cơ bản là đợt thực tập rất quan trọng trong quá trình đào tạo nhằm giúp cho các học viên bước đầu được tiếp cận, làm quen và trực tiếp tham gia các mặt công tác Công an như: Công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các hoạt động nghiệp vụ cơ bản và các hoạt động khác như trực ban, tiếp dân, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh, trật tự…

1.127 học viên sẽ được phân thực tập nghiệp vụ tại 17 địa bàn trên 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Năm nay, 1.127 học viên D41 Việt Nam và D28 Lào sẽ thực tập công tác nghiệp vụ cơ bản trên 17 địa bàn  huyện/thị xã/thành phố của 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Bên cạnh đó, Học viện cũng cử nhiều cán bộ, giảng viên các khoa chuyên ngành cùng tham gia công tác thực tế tại các địa bàn này. Những địa bàn thực tập được lựa chọn là địa chỉ có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự có nhiều điều kiện thuận lợi cho học viên nghiên cứu, thực tập.

Các đại biểu và học viên làm lễ dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các cán bộ, giảng viên và học viên tham gia thực tế, thực tập quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thứ nhất, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của Học viện và Công an đơn vị, địa phương. Nhanh chóng ổn định và bắt tay vào việc thực hiện các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ theo kế hoạch thực tế, thực tập, luôn sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Thứ hai, trong quá trình thực tế, thực tập phải luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Bộ Công an, Học viện và đơn vị, địa phương. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, chế độ công tác; chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của đơn vị, địa phương nơi thực tập và cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn thực tập; chịu sự quản lý như đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nơi thực tập; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo quản, sử dụng tài liệu nghiệp vụ của ngành Công an.

- Thứ ba, luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, vận dụng tốt những kiến thức, kinh nghiệm đã được trang bị vào trong quá trình thực tế, thực tập; tích cực trau dồi, học hỏi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực tế, thực tập được giao.

- Thứ tư, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong khi làm việc và tiếp xúc với quần chúng nhân dân; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nơi thực tập; tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng đội, đặc biệt là các bạn sinh viên quốc tế cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thứ năm, thường xuyên giữ mối liên hệ với đơn vị, đội ngũ cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm; kịp thời đề xuất, báo cáo với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và Học viện giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện tin tưởng, với niềm tự hào là cán bộ, học viên của Học viện CSND - đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ, giảng viên đi thực tế cùng toàn thể học viên đi thực tập trong đợt này sẽ luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tích chung của Học viện trong năm học 2017 - 2018.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT