Toạ đàm về công tác giáo dục, đào tạo năm học 2017 - 2018
Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm và đông đảo cán bộ, giảng viên Học viện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, trong năm học 2017 - 2018, công tác giáo dục và đào tạo của Học viện đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Với phương châm hành động “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “truyền thống, đổi mới, năng động, phát triển”, trong năm học 2017 - 2018, Học viện tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu qủa đề án xây dựng Học viện CSND thông minh. Tin học hóa, hiện đại hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hệ thống giảng đường thông minh; khu huấn luyện thực hành; phòng bắn súng mô phỏng, phòng lái ô tô, lái tàu thủy mô phỏng; các phòng điều tra, khám nghiệm hiện trường mô phỏng và nhiều phòng học có sử dụng các công nghệ mô phỏng, công nghệ ảo, công nghệ thông tin viễn thông… đã căn bản hoàn thiện và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Học viện cũng đã tích cực đổi mới toàn diện, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học theo phân công, phân cấp của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong giảng dạy, đã tiến hành kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện chuyên sâu theo chuyên ngành đào tạo; giữa huấn luyện lý thuyết với rèn kỹ năng thực hành; giữa lý luận với thực tiễn đa dạng, phức tạp; gắn giảng dạy lý luận cơ bản với truyền thụ những kinh nghiệm chiến đấu và thực tiễn tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Những kết quả đó thể hiện mối quan hệ phối hợp gắn bó, tích cực của các đơn vị quản lý giáo dục và các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Học viện.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lí giáo dục trao đổi tóm tắt những điểm mới, kết quả nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo trong năm 2017 - 2018

Tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo của 08 đơn vị quản lý giáo dục và các đơn vị chức năng có liên quan đã trao đổi về những điểm mới, những kết quả triển khai nổi bật về công tác quản lý, giáo dục trong năm học 2017 - 2018 cùng một số định hướng triển khai trong năm học 2018 - 2019. Đồng thời, giải đáp những câu hỏi, vướng mắc trong công tác phối hợp quản lý, đào tạo giữa các đơn vị và cán bộ, giảng viên trong Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện biểu dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018. Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, ý kiến đóng góp của các đơn vị quản lý giáo dục và cán bộ, giảng viên sẽ là cơ sở để Học viện đề ra những giải pháp tổng thể, có hệ thống nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Ngọc Tuấn

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT