Bộ Công an tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông báo nhanh tới các đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo về tình hình an ninh, trật tự 9 tháng đầu năm 2019 cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an nêu rõ, trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong CAND cần tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả các mặt an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội năm 2019; tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của các Ngành và từng địa phương; nhất là tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng; Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các Bộ luật, luật, văn bản dưới luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của công tác Công an; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong CAND, nhất là tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong CAND gắn với việc sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc xây dựng, ban hành và thực hiện tiêu chí Công an 4 cấp; chủ trương bố trí lực lượng Công an xã chính quy; việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và các mặt công tác Công an. 

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CAND; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, lừa đảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao… để các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, có ý thức phòng tránh.

 Các cộng tác viên, dư luận xã hội trong CAND tiếp tục nắm bắt dư luận xã hội trong thực hiện chế độ, chính sách; nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ liên quan đến các sự kiện chính trị, các vấn đề xã hội, dư luận trên không gian mạng, các trang mạng xã hội… Chia sẻ thông tin tích cực, chủ động phát hiện, tham gia bình luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT