Công bố Quyết định thành lập Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng

 

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm cho lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng trực thuộc Tổng cục XDLL CAND, thành lập Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng ở Công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ của Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng.

Theo Quyết định này, Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, phương hướng, kế hoạch, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Đảng bộ CATW và trong CAND.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng; xây dựng quy chế làm việc, quy chế hoạt động để lãnh đạo, chỉ đạo, nhanh chóng đưa mọi hoạt động của đơn vị đi vào ổn định.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ yên tâm, phấn khởi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, chuyên sâu, tâm huyết với công tác Đảng, công tác quần chúng, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác quần chúng…

Theo Quỳnh Vinh (CAND)

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT