Đảng ủy Công an Trung ương: Bế mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này chính là thảo luận tại tổ. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến, thể hiện quyết tâm lớn, tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, đóng góp những ý kiến thẳng thắn, đầy tâm huyết, để việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng CAND đạt hiệu quả cao. Các ý kiến đều nhất trí cao với Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tham gia ý kiến vào các dự thảo đã trình bày tại Hội nghị, để Nghị quyết Trung ương 4 thực sự có hiệu quả trong công tác, chiến đấu và đi vào cuộc sống.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Tổng kết Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là các ý kiến đề nghị cấp ủy các cấp trong CAND cần tập trung chỉ đạo quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 đến từng cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy; đồng thời với vai trò nòng cốt của lực lượng CAND thì vừa phải làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, vừa phải tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác bảo vệ Đảng, làm thất bại âm mưu gây chia rẽ nội bộ, làm thất bại âm mưu phá hoại mối quan hệ mật thiết của Đảng với các lực lượng vũ trang; vừa có phương án bảo vệ việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 trên toàn quốc.

Về một số ý kiến về thời gian tổ chức, điều chỉnh, bổ sung dự thảo kế hoạch của Đảng ủy CATW, Thường vụ Đảng ủy CATW tiếp thu và sớm ban hành chính thức để các tổ chức Đảng trong CAND thống nhất thực hiện; đồng thời cũng là cơ sở để trao đổi, báo cáo với Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương chỉ đạo cấp ủy Công an các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ, tránh tình trạng hời hợt trong lĩnh hội Nghị quyết.

Thượng tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Các chủ trương, biện pháp  trong Nghị quyết Trung ương 4 được đề ra rất đầy đủ, nhưng để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì khâu tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện đóng vai trò rất quan trọng. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 trong CAND, Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh thêm một số nội dung trong quá trình triển khai, thực hiện. Trong đó, nội dung quan trọng số 1 chính là tổ chức tốt việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở các văn bản chính thức về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức, thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và đúng tiến độ theo quy định. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác phục vụ có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Kế hoạch của Đảng ủy CATW. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…

Thượng tướng Trần Đại Quang yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

 

Anh Hiếu - CAND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT