Đảng ủy Công an Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6
Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 11/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính, ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác trong tình hình mới; Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiến hành một số công việc quan trọng khác. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Sau Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Công an nhân dân./.

Thảo Vy

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT