Hội thảo khoa học “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay”

Các đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND và Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đồng chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tới dự Hội thảo có đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Cùng tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân, Công an các đơn vị địa phương và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo.
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo

Trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Trong suốt thời gian qua, công tác bảo đảm TTATGT tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quốc hội đặc biệt quan tâm, đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các địa phương, nòng cốt là lực lượng CAND và ngành Giao thông, công tác bảo đảm TTATGT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và giảm qua các năm, hạn chế ùn tắc giao thông; chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tải trọng...

Tuy nhiên, công tác bảo đảm TTATGT vẫn còn một số tồn tại, phức tạp, TNGT tuy được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao, thiệt hại do TNGT đối với xã hội vẫn ở mức nghiêm trọng, ùn tắc giao thông nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ, tết chưa được giải quyết căn bản, vi phạm TTATGT vẫn còn diễn ra nhiều, những vấn đề tồn tại trên có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí xã hội và các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Với mục đích tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội có những giải pháp hiệu quả, bổ sung, hoàn thiện lý luận và thực tiễn các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, xây dựng một xã hội an toàn, nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, Bộ Công an chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm TTATGT góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay”.

Hội thảo được tổ chức nhằm bổ sung và làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn đảm bảo TTATGT; phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay; từ đó xác định hạn chế và nguyên nhân, đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tham luận tại Hội thảo
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tham luận tại Hội thảo

Với ý nghĩa đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi những nội dung trọng tâm như: (1) phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thống nhất về mặt nhận thức trong công tác bảo đảm TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng, (2) đánh giá sự tác động của công tác bảo đảm TTATGT góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay; (3) tình hình áp dụng pháp luật, khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình hiện nay; (4) thực trạng công tác bảo đảm TTATGT của các lực lượng chức năng trong thời gian qua; (5) trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và ngành Giao thông vận tải trong việc giải quyết điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, hướng đến việc tổ chức giao thông một cách hiệu quả, khoa học giúp người và phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn, thông suốt.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của các lực lượng chức năng góp phần bảo đảm TTATGT trong thời gian tới. Cụ thể, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới”, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới”.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại Hội thảo

Tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, mục tiêu hàng đầu phải nghiên cứu ban hành 02 dự án Luật: Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là tiền đề, cơ pháp lý quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong tình hình hiện nay.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về TTATGT, đặc biệt là giữa ngành Công an với ngành Giao thông vận tải, với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và TTATGT. Phối hợp trong quy hoạch phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Đồng chí Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các phần mền trên nền tảng công nghệ số; xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về TTATGT góp phần xây dựng dữ liệu lớn (Big Data) và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm TTATGT. Ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống giao thông thông minh, nhất là hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm TTATGT; đẩy mạnh nghiên cứu, tiến tới thực hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Tăng cường xây dựng, duy trì, kết hợp triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật và các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm TTATGT. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và quản lý nhà nước về TTATGT. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo đảm TTATGT tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành và thực thi công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT