Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định thành lập Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng.

 Báo cáo quy trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, đại diện Hội đồng xét tặng nêu rõ: Việc triển khai hoạt động xét tặng được các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy trình tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Qua đó, Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng ký, ban hành Quyết định số 836/QĐ-BCA ngày 23/3/2017 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Công an năm 2017. Trên cơ sở hồ sơ ứng viên theo đề nghị của các Hội đồng cơ sở, Thường trực Hội đồng đã báo cáo và được đồng chí Chủ tịch Hội đồng phê duyệt đăng tải thông tin các ứng viên đề nghị xét tặng NGND, NGƯT trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an từ ngày 02/4 - 12/4/2017. Thường trực Hội đồng đã tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận, ý kiến của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND, Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục Chính trị CAND tiến hành họp xét tặng. Trên cơ sở kết quả họp, bỏ phiếu của Hội đồng, Thường trực Hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu cần thiết gửi Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. 


Tổng số hồ sơ các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đã được đăng tải lấy ý kiến của nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an gồm 27 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND có 05 hồ sơ, đều là cán bộ quản lý giáo dục; hồ sơ xét tặng danh hiệu NGƯT có 22 hồ sơ, gồm 11 giảng viên, 09 cán bộ quản lý giáo dục và 02 sỹ quan kéo dài hạn tuổi phục vụ tham gia giảng dạy.

Tại cuộc họp, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng xét duyệt cấp Bộ đã tiến hành thẩm định hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn quy định. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận về tiêu chuẩn xét tặng và cho ý kiến về từng trường hợp cụ thể; tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo đúng quy định. 


Phương Uyên

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công anPhản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT