Nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho lực lượng Công an xã
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành  phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Viện, Cục chức năng trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Thực hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, Quyết định phê duyệt Đề án bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm phức tạp về ANTT và hướng dẫn về việc xác định xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Qua 6 năm triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các ban ngành, đoàn thể ủng hộ.

Nhiều địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công an xét, công nhận xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Trên cơ sở quyết định công nhận xã trọng điểm, phức tạp về ANTT của Bộ Công an, Công an các địa phương đã tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã như: bố trí thêm Phó trưởng Công an xã và Công an viên, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc...; đồng thời bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở những xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT nhằm đảm bảo có lực lượng chiến đấu thường trực và ổn định ở cơ sở; khắc phục được tình trạng Công an xã (bán chuyên trách) thường bị biến động về quân số, hạn chế về năng lực trình độ, thiếu kinh nghiệm, non kém về nghiệp vụ, qua đó giúp cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách có điều kiện học hỏi, nắm bắt các quy trình giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an xã, nhất là lực lượng Công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cấp xã có các chủ trương, kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, ngăn ngừa nảy sinh những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở...

Tuy nhiên, báo cáo tổng kết cũng cho thấy quá trình thực hiện chủ trương xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về ANTT còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Một số tiêu chí xác định xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đến nay không còn phù hợp, cần điều chỉnh; về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc ở các xã trọng điểm phức tạp về ANTT, mặc dù đã được quan tâm hơn, nhưng chế độ chính sách và các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Công an xã chưa được đảm bảo; mức phụ cấp và các chế độ đãi ngộ đối với Công an xã còn thấp... gây khó khăn không nhỏ tới hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong công tác bảo vệ ANTT tại địa bàn.

Biểu dương thành tích, kết quả, những đóng góp của Công an các đơn vị, địa phương trong 6 năm thực hiện chủ trương về xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; đồng tình những ý kiến đóng góp của các đại biểu đưa ra tham luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá hầu hết các ý kiến tham luận của các đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo tổng kết trình Hội nghị.

Các ý kiến đều khẳng định: “Công an xã là lực lượng trực tiếp quan trọng trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân; trong đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở; khẳng định sự cần thiết trong việc quan tâm tăng cường đầu tư nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chủ trương xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT

Qua tham luận của đại diện lãnh đạo các địa phương tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng hoan nghênh nhiều địa phương đã có những sáng kiến, chủ trương tăng cường đầu tư cho lực lượng Công an xã như: tập trung nguồn kinh phí, nguồn lực địa phương để đầu tư trang thiết bị, thực hiện chế độ chính sách và những chế độ đãi ngộ đối với lực lượng Công an xã để giúp cho hoạt động của lực lượng này hoạt động hiệu quả, bền vững, lâu dài, giải quyết được những khó khăn trước mắt cho lực lượng Công an xã hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, những ý kiến tâm huyết, những kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị đã góp phần làm sáng tỏ những kết quả, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chủ trương xác định, công nhận và bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng Công an xã trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn.

Bộ trưởng  Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ Công an như: Tổng cục Chính trị CAND, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các đơn vị có liên quan và Công an các địa phương tiếp thu, nghiên cứu hoàn thiện để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Các đơn vị chức năng Bộ Công an, chủ trì là Tổng cục Chính trị CAND phối hợp Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các đơn vị chức năng kịp thời nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 15 ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; phải xác định rõ và quy định cụ thể các tiêu chí về xã trọng điểm phức tạp về ANTT phù hợp với thực tế.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã theo hướng tiến lên chính quy, trước mắt điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Đề án của Bộ Công an về việc bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm phức tạp về ANTT và những nơi tuy không phải là xã trọng điểm, phức tạp về ANTT mà lực lượng Công an xã bán chuyên trách còn yếu, chưa đủ sức giải quyết được tình hình ANTT.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Đề án về "Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", theo hướng "Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Đồng thời chú ý lựa chọn những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt và kinh nghiệm thực tiễn để điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã...

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương, việc triển khai thực hiện Chủ trương trên sẽ ngày càng hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực và tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng Công an xã trong đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ  đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Hiện nay, trên cả nước đã có 3.903 xã được công nhận là trọng điểm, phức tạp về ANTT. Ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đều được bố trí 2 Phó trưởng Công an xã và 3 Công an viên thường trực, một số địa phương bố trí từ 5 - 9 Công an viên thường trực; 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở một số xã trọng điểm, phức tạp về ANTT với tổng số 1.290 CBCS.

Tuy nhiên, số công an xã bán chuyên trách luôn có biến động do Trưởng Công an xã hoặc Phó Trưởng Công an xã được chính quyền địa phương điều động, bổ nhiệm chức danh khác hoặc nghỉ việc nhưng chưa được bổ sung thay thế nên ở nhiều địa phương còn thiếu như: Đồng Nai, Long An, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Gia Lai, Sơn La... gây khó khăn cho công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Phạm Tâm
Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT