Sự phối hợp chặt chẽ giữa CAND và QĐND - yếu tố then chốt góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Năm APEC 2017
Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Nam chủ trì một cuộc giao ban của Tiểu ban An ninh - Y tế APEC.

Thành công đó có đóng góp rất quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Năm APEC 2017 - kết quả sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, trong đó sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có vai trò then chốt, nền tảng.

Năm APEC 2017 với nhiều sự kiện, xuyên suốt trong năm, 20 hội nghị lớn và khoảng 150 cuộc họp nhóm công tác, cấp chuyên gia; diễn ra tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phân bố trên cả nước ở ba miền Bắc, Trung, Nam, khoảng 21.000 người tham dự, riêng Tuần lễ Cấp cao APEC - sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017 có trên 11.000 người tham dự, trong đó có 21 nguyên thủ các nền kinh tế APEC..., diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp; gia tăng các thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, nổi lên là các điểm nóng khu vực, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia... đặt ra yêu cầu, cấp độ bảo vệ rất cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ngay từ giữa năm 2016, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã phối hợp, hiệp đồng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện của Năm APEC, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng nổi bật là:

Phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình về chủ trương, chính sách, lợi ích của các nền kinh tế thành viên tham dự APEC 2017, âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm..., kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký, các Tiểu ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan các giải pháp bảo đảm triển khai đúng tiến độ, chương trình, nội dung, mục tiêu, yêu cầu các sự kiện trong Năm APEC.

Phối hợp xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện và triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn 04 hội nghị quan chức cao cấp (SOM), 06 hội nghị cấp bộ trưởng, hàng trăm cuộc tiếp xúc song phương, cuộc họp bên lề của các sự kiện APEC 2017, 80 cuộc họp trong khuôn khổ 08 sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. 

Trong triển khai các kế hoạch, phương án, hoạt động phối hợp giữa nhiều lực lượng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân diễn ra rất đa dạng, sôi động, hiệu quả ở tất cả các cấp, địa phương có liên quan, thường xuyên, liên tục trong mọi sự kiện, từ quản lý, tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn đối tượng phản động lưu vong, các phần tử khủng bố quốc tế xâm nhập, việc vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, chất cháy, các loại hóa chất, nguồn phóng xạ; rà soát bom, mìn, chất cháy, chất hóa học ở tất cả các địa điểm đại biểu lưu trú, hội họp, tuyến đường từ sân bay quốc tế về các khách sạn và trung tâm hội nghị; chế áp thông tin di động, phòng ngừa, sẵn sàng vô hiệu hóa âm mưu sử dụng vật thể bay không người lái có khả năng gây nguy hiểm tại khu vực bảo vệ.

Phối hợp rà soát, xét duyệt chặt chẽ nhân sự đại biểu, phóng viên, báo chí, lực lượng phục vụ..., không để lọt các đối tượng có khả năng gây nguy hiểm đến an ninh, an toàn các sự kiện của Năm APEC 2017. Công tác phối hợp bảo đảm an ninh mạng; bảo vệ bí mật Nhà nước trên mạng máy tính; bảo đảm an ninh các trang thông tin điện tử, hệ thống máy tính, thiết bị kỹ thuật phục vụ APEC 2017; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các thông tin kích động biểu tình gây rối trên không gian mạng trong thời gian diễn ra các sự kiện Năm APEC; bồi dưỡng, tập huấn về an ninh, trật tự cho các lực lượng tham gia phục vụ APEC 2017; huấn luyện, tổ chức thành công Lễ xuất quân và triển khai phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017... cũng được hai lực lượng tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả.

Lực lượng Công an, Quân sự các địa phương đã chủ động phối hợp rà soát, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là ở các thành phố lớn, vùng chiến lược, các địa bàn nhạy cảm, không để xảy ra tình hình phức tạp tại các địa điểm diễn ra các hoạt động APEC 2017. Đồng thời, các lực lượng đã tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, làm trong sạch địa bàn trọng điểm, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh giáp ranh; phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, trọng tâm là những nơi diễn ra APEC 2017.

Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh các sự kiện Năm APEC 2017, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về bảo vệ các sự kiện, hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam, như sau:

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị quốc tế phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo hai Bộ (Công an - Quốc phòng).

 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân làm nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị quốc tế. Coi trọng việc củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân tại các địa bàn nơi tổ chức các sự kiện, hội nghị quốc tế.

Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, ở nhiều cấp, nhiều lực lượng, thường xuyên theo các kế hoạch, phương án thống nhất giữa Công an nhân dân, Quân đội nhân dân là yếu tố then chốt, đặc biệt quan trọng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng của đơn vị, các cấp trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy hết khả năng, sức mạnh của từng lực lượng trong triển khai từng nhiệm vụ phối hợp nói riêng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, phương hướng phối hợp giữa hai lực lượng trong bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị quốc tế cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước. Thống nhất nhận thức sâu sắc rằng sự phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trong bảo vệ các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nói riêng, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Kết quả công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Năm APEC đã nâng tầm công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cả ở tính chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Năm APEC nói riêng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, trách nhiệm vinh quang bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao phó. Trước mắt, cần phối hợp tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Năm APEC 2017; làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai có hiệu quả Tuyên bố Đà Nẵng tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 25...

 Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an

Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế APEC


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT