Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Thiếu tướng Mai Văn Hà phát biểu tại Hội nghị.

Những năm qua, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng lực lượng CAND, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện cải cách hành chính và góp phần xây dựng chính phủ điện tử trong CAND. 

Cụ thể, đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính nội bộ Tổng cục hiện đại, đồng bộ, quản lý tập trung, thống nhất; tham mưu, bão cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai nhiều dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu xây dựng, ban hành các quy định về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Tổng cục để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng trong toàn Tổng cục. Thường xuyên tổ chức giáo dục, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, có trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định, quy trình công tác trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay. Các đơn vị rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình công tác đã được ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung, hoàn thiện để quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác; nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, thông báo do các đơn vị chức năng của Bộ Công an, của Tổng cục Cảnh sát về vấn đề lộ lọt an ninh, an toàn thông tin số, đặc biệt trên Internet và các mạng xã hội.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thỉnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an trực tiếp truyền đạt các nội dung về an ninh, an toàn thông tin. giới thiệu các quy định của Nhà nước, Bộ Công an về an ninh, an toàn thông tin số; tình hình an ninh, an toàn thông tin số trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay…


Minh Hiền

Nguồn:  Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT