Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo trong CAND được phân công, phân cấp, có sự phối hợp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giữa Công an các đơn vị, địa phương với các trường CAND trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo phương châm nâng cao năng lực tự thanh tra, kiểm tra; lấy tự thanh tra, kiểm tra là chính; thông qua kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm từng bước đưa các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra đi vào nền nếp. 

Hệ thống mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đã được nghiên cứu, xác định theo hướng vừa đảm bảo quy mô, vừa nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu của Ngành. Hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND ngày càng được hoàn thiện; nhiều ngành, chuyên ngành mới đã được xây dựng và cơ bản đáp ứng được cơ cấu nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng cán bộ trong CAND. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên được chú trọng và có sự chuyển biến đáng kể; trong 05 năm qua, toàn Ngành đã có 18 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư và 108 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, trong đó có 12 giáo sư và 76 phó giáo sư thuộc biên chế cơ hữu của các trường CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

Công tác tuyển sinh trong 05 năm qua đã có sự điều chỉnh đáng kể theo hướng phù hợp với chủ trương đổi mới của Nhà nước và đặc thù của Ngành; bước đầu tổ chức thành công mô hình huấn luyện đầu khóa tập trung đối với học viên mới trúng tuyển các học viện, trường đại học. Công tác hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an có những chuyển biến đáng kể; uy tín và vị thế của các trường CAND trong quan hệ quốc tế được nâng cao…

Năm học 2019 – 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn đối với các trường CAND do việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cũng như diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, song các trường CAND đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì nền nếp công tác dạy và học, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ. Mối quan hệ giữa các trường CAND với Công an các đơn vị, địa phương được cải thiện theo hướng chặt chẽ, đồng bộ hơn. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tổng kết năm học, đã có 02 trường được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 05 trường được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 03 trường được nhận Bằng khen của Bộ Công an. 

Tại Hội nghị, đại diện các học viện, trường CAND và Công các địa phương đã đưa ra các ý kiến tham luận, nhìn lại các kết quả đã đạt được; đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những hạn chế, tồn tại trên từng mặt công tác giáo dục, đào tạo. Từ đó, chỉ ra những nguyên nhân, đề ra biện pháp, phương hướng giải quyết hiệu quả, triệt để những tồn tại, hạn chế đó…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, kết quả; đánh giá cao tinh thần chủ động và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học viện các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của toàn Ngành trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.


Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND và thực hiện hiệu quả chương trình nhiệm vụ năm học mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các trường CAND, Công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND và chương trình nhiệm vụ công tác năm học 2020 – 2021. Đẩy mạnh kiện toàn, phát triển toàn diện các cơ sở đào tạo trong CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành, đảm bảo tổng thể phát triển chung của toàn lực lượng. Tăng cường phối hợp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với quá trình tổ chức đào tạo của các trường CAND.

Rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND phù hợp với thực tiễn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy ở tất các các cấp học và loại hình đào tạo, trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động của người học, kết hợp chặt chẽ giữa dạy học và nghiên cứu khoa học, giữa lý luận và thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu, các trường CAND tập trung xây dựng đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT