Tiếp tục nghiên cứu Đề án “Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu taị cuộc họp.

Sau hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ ngày càng phát triển, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự nước ta, việc xây dựng lực lượng CSCĐ hiện đại, đủ khả năng giải quyết khi có tình huống phức tạp xảy ra là đòi hỏi khách quan. Để giải quyết vấn đề trên, Đề án hiện đại hóa lực lượng CSCĐ nhằm nâng cao toàn diện năng lực, khả năng tác chiến của lực lượng CSCĐ, sẵn sàng cơ động giải quyết khi có tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. 

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-BCA-K20, ngày 15/6/2016 của Bộ Công an về việc xây dựng Đề án “Hiện đại hóa lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn 2030” và kết luận của đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo lần 1 ngày 22/9/2016, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia, xây dựng dự thảo Đề án. Ngày 27/2/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã tổ chức họp, thảo luận, thống nhất một số nội dung lớn của Đề án về mô hình tổ chức, biên chế, trang bị cho lực lượng CSCĐ và lộ trình triển khai thực hiện. Ngay sau khi hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Đề án, thực hiện ý kiến của đồng chí Thứ trưởng, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã gửi các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tham gia ý kiến; đến nay, đã có 15/15 ý kiến tham gia. 

Tại cuộc họp, nhìn chung về cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung dự thảo Đề án và thống nhất đánh giá: Dự thảo Đề án đã nêu rõ được cơ sở xây dựng đề án, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; thực tiễn hoạt động và kết quả đầu tư xây dựng của lực lượng CSCĐ trong thời gian qua; đề ra được những giải pháp xây dựng lực lượng CSCĐ phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung đề án đã nêu bật tính cấp thiết phải xây dựng các dự án về tổ chức biên chế, nguồn nhân lực, trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đồng chí trong Tổ soạn thảo đã cố gắng, tích cực hoàn thành nội dung cơ bản của Đề án “Hiện đại hóa lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đề án này được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; phát huy kết quả xây dựng lực lượng CSCĐ trong thời gian qua; đồng thời căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và quán triệt về xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Do vậy việc xây dựng Đề án là vô cùng cần thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu, xem xét một cách cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, trước mắt, Bộ Tư lệnh CSCĐ và thành viên của Tổ soạn thảo cần tiếp thu một cách có chọn lọc các ý kiến phát biểu trong cuộc họp, xem xét lại từng nhóm vấn đề, cấu trúc của Đề án, nghiên cứu, biên tập, sớm hoàn thiện bản dự thảo Đề án lần 3. Trong đó, chú ý đến vấn đề cơ sở pháp lý, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng Đề án, phạm vi Đề án, mô hình tổ chức, biên chế trang bị cho lực lượng CSCĐ. Ngoài ra, cần thiết phải rà soát lại các Đề án có liên quan để tránh trùng lặp, tham khảo kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới. 


Linh Thành

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT