Triển lãm “Sách với cán bộ, chiến sĩ Pháp chế Công an nhân dân"
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu 2 cuốn sách mới phát hành.

Mục đích của cuộc triển lãm nhằm phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phát triển tư duy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đây cũng là sự tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách trong đơn vị.

Cuộc triển lãm đã trưng bày gần 1.000 đầu sách, thiết kế thành 4 không gian: Sách do lãnh đạo, cán bộ công tác tại Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp biên soạn từ 2005 đến nay; Sách chuyên khảo, tham thảo liên quan đến pháp luật - nghiệp vụ; Sách văn học - nghệ thuật; Sách văn hóa - nhân vật - lịch sử.

Phát biểu tại cuộc triển lãm, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nêu rõ: là đơn vị nghiên cứu với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng về pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an nên việc đọc sách, báo, tạp chí, tài liệu của cán bộ, chiến sĩ Cục Pháp chế và cải cách hành chính đã trở thành công việc quen thuộc hàng ngày. Không chỉ đọc sách, công tác biên soạn, phát hành sách cũng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Cục quan tâm, coi trọng. Trung bình mỗi năm, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp biên soạn 10 đầu sách, phát hành đến Công an đơn vị, địa phương; qua đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ trong đơn vị nói riêng và toàn lực lượng CAND nói chung.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cũng luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của hệ thống lưu trữ tư liệu nhằm bảo đảm nhu cầu đọc, thông tin, nghiên cứu, nâng cao kiến thức và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, tủ sách của Cục đang lưu trữ hàng nghìn đầu sách, trong đó có nhiều tư liệu quý giá, có những đầu sách được xuất bản từ năm 1945, và thường xuyên được cập nhật các đầu sách mới do các cơ quan trong và ngoài lực lượng phát hành nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, chiến sĩ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. 

Để phát triển hơn nữa phong trào đọc sách của cán bộ, chiến sĩ Pháp chế CAND, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc đọc sách đối với công việc và cuộc sống. Đọc sách phải thực sự trở thành nhu cầu, là thói quen của mỗi người để tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt; cùng với việc đọc sách, phải tích cực tham gia biên soạn sách, báo để xây dựng, củng cố tri thức cho mình và người khác. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cần coi trọng và quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách của đơn vị mình; đồng thời, phải là người gương mẫu đi đầu trong phong trào này để cán bộ, chiến sĩ học tập noi theo. Phòng đọc của đơn vị cần được kết nối, liên thông với các thư viện trong CAND nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ mở rộng các nguồn khai thác tư liệu, tài liệu, thông tin về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa xã hội..., phục vụ tốt nhu cầu và nâng cao trình độ, tri thức, đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh đã giới thiệu và ký tặng 2 cuốn sách mới phát hành do chính đồng chí làm chủ biên tới các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT