Xây dựng lực lượng CAND thực sự là “thanh bảo kiếm của Đảng”
Toàn cảnh hội nghị

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 tại hội nghị đã nêu rõ, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã có những đổi mới rõ nét hơn, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, và Bộ Công an theo nhu cầu sử dụng, cơ cấu trình độ đội ngũ cán bộ. Nhiều chỉ tiêu về giáo dục đã đạt cao hơn năm trước.

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo có những chuyển biến rõ nét, đã hoàn thiện hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học, quy chế chế đào tạo trình độ tiến sỹ; quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở các trường CAND… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt” ở hầu hết các trường đều có chuyển biến rõ nét...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đề ra 12 nhóm giải pháp nhằm đạt mục tiêu, định hướng và nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục - đào tạo của các trường CAND trong tình hình mới, gồm: Hoàn thiện hệ thống, mạng lưới đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, ổn định và phát triển; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đào tạo trong CAND theo hướng thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới công tác kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; Rà soát, đánh giá hệ thống ngành nghề đào tạo; hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương thức và đổi mới phương pháp đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng GD-ĐT - CAND; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, tổ chức tốt các hoạt động dạy giỏi, quản lý giỏi trong các trường CAND; duy trì nền nếp, kỉ luật, kỉ cương; nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên và tổ chức phong trào học tốt, rèn luyện tốt; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng thường xuyên trong CAND; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Tăng cường hợp tác với các ngành và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo; Đổi mới công tác lãnh đạo chỉ huy và xây dựng lực lượng; Đổi mới công tác hậu cần, tài chính đối với GD-ĐT trong CAND theo hướng đồng bộ, cấp thiết, tiết kiệm và hiệu quả;

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT và Bộ LĐTBXH cho các đơn vị trong phong trào thi đua năm học 2016-2017

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong bối cảnh đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề đối với công tác xây dựng lực lượng CAND. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của toàn ngành, xây dựng lực lượng Công an thực sự là “thanh bảo kiếm của Đảng”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06 và Chương trình số 12 của Bộ trưởng về nhiệm vụ, chương trình công tác năm học 2017 – 2018.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngành nghề và mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, gắn với chủ trương kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục. Xác định mô hình và cơ chế quản lý giáo dục trong CAND phù hợp với xu thế đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân và đặc thù của lực lượng CAND. Điều chỉnh những bất cập trong cơ chế quản lý để khuyến khích và phát huy năng lực học tập, nghiên cứu của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, tăng cường vai trò và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo của các trường CAND.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy ở tất cả các cấp học và loại hình đào tạo, trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới phương pháp dạy học theo tiêu chí: Trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, giữa lý luận và thực tiễn…   

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Thứ trưởng thuyết trình về những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay đối với công tác đổi mới giáo dục đào tạo trong CAND với chủ đề: "Đổi mới công tác giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay".

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những vấn đề về An ninh phi truyền thống và việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 3 đơn vị trong phong trào thi đua năm học 2016-2017, gồm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Cao đẳng ANND I và trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang.

Ngoài ra còn có 8 tập thể đạt Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT và 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ LĐTB&XH.

H.Nga-M.Đức
Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT