Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi