Đổi mới để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Tại Hội nghị Trung ương 7 lần này, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục là một vấn đề then chốt được thảo luận. Quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 Khóa 12 về công tác cán bộ, Bộ Công an là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này với đề án 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Báo cáo với cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa 14, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an đã gấp rút triển khai một cách nghiêm túc và hoàn thiện đề án 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, bám sát Nghị quyết Trung ương 6 và chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Với tinh thần “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tổ chức Bộ máy Bộ Công an sẽ bỏ cấp trung gian là cấp tổng cục, và hướng về cơ sở, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động cho công an cấp cơ sở, một trong những việc làm cụ thể trước mắt chính là đưa cán bộ chiến sỹ công an chính quy bổ sung, tăng cường cho lực lượng công an xã.

Cùng với đó, Bộ Công an đã hoàn thiện việc xây dựng Luật Công an nhân dân sửa đổi, cơ sở pháp lý để triển khai việc tô chức bộ máy, với nhiều quy định phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tại phiên thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, nhiều ý kiến đều khẳng định, dự thảo Luật đạt chất lượng cao, cùng với đó là có nhiều điểm mới ưu việt, đặc biệt là các quy định khung trong công tác tổ chức bộ máy Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương.

Năm 2018 được coi là năm của công tác cán bộ, đây cũng là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đầy đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để phục vụ hiệu quả hơn công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và quán triệt tư tưởng này, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tiên phong trong việc tổ chức lại bộ máy, đổi mới vì mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, vì  nhân dân phục vụ.

BT

 


Công tác cán bộ luôn là một vấn đề quan trọng được Đảng ta quan tâm, và xuyên suốt từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 đến nay, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy luôn là một công tác trọng tâm được các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT