Đột phá về tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả, thông suốt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự phiên họp Đảng Ủy Công an Trung ương ngày 10-12-2018.

Triển khai Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nghị quyết để thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đề án này được Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo rất chặt chẽ nhằm xây dựng, tổ chức thực hiện bộ máy trong lực lượng CAND theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tới nay, việc thực hiện Đề án 106 đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, thể hiện sự quyết tâm chính trị lớn, có tính đột phá.

Thứ nhất, hiện không tổ chức cấp tổng cục trong CAND, tăng cường cho cấp cục trực thuộc Bộ, làm tinh gọn bộ máy và hoạt động trực tiếp, hiệu lực và hiệu quả.

Thứ hai, không tổ chức 20 cảnh sát PCCC ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà sáp nhập vào công an các tỉnh, thành. Điều này đảm bảo tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thực hiện các mặt công tác Công an.

Thứ ba, đơn giản các thủ tục để xây dựng các mô hình tổ chức. Bộ Công an thực sự gương mẫu đi đầu, từ 126 đơn vị cấp cục nay giảm xuống còn chưa đầy một nửa. Cơ quan cấp bộ và trên toàn quốc đã giảm tới trên 1.000 phòng. Đó là chưa kể đến việc tính toán lại bộ máy của các cơ sở đào tạo (các học viện, trường đại học, trung học trong CAND). Như vậy, đây là cơ sở cực kỳ quan trọng để tinh giản biên chế trong thời gian tới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Chiến lược Công an, kể từ khi thành lập năm 1945 đến nay, Bộ Công an đã có 5 lần thay đổi mô hình tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, những lần trước chỉ mang tính chất điều chỉnh hoặc thêm bớt giữa các tổng cục, các đơn vị vụ, cục. Còn lần thay đổi này, Bộ Công an đã xây dựng khung mới hoàn toàn. Đây thực sự là cuộc cách mạng cải cách toàn diện và triệt để trong việc triển khai tổ chức bộ máy theo quy định mới của Bộ Công an.

Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng chủ trương các bộ, ngành phải tinh giản bộ máy gọn nhẹ, bỏ trung gian nhằm hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. “Tôi cho rằng, Bộ Công an đã đi đầu trong tất cả các bộ và đơn vị trực thuộc của Chính phủ. Bởi hiện nay, các bộ cũng chỉ mới giảm bớt đầu mối các phòng hay nhập vài vụ, cục với nhau chứ chưa triệt để, toàn diện và cách mạng như Bộ Công an” - Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá.

Theo ông, để làm được vấn đề rất khó liên quan tổ chức, bộ máy một cách toàn diện như thế thì tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm chính trị, chính kiến và tính Đảng rất cao nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Ngoài ra, phải có tâm sáng và bàn tay sạch. Bởi lẽ “đụng” đến tổ chức bộ máy là “đụng” đến con người, đến lợi ích, nếu không có bàn tay sạch và tâm sáng thì không thể làm được, không thể đạt kết quả như hiện nay.

Để tinh gọn bộ máy, nhiều cán bộ lãnh đạo trong CAND, gồm lãnh đạo cấp tổng cục, lãnh đạo cấp cục, cấp phòng đã thay đổi các cương vị công tác khi không còn bộ máy cấp tổng cục. Trong khi ở cấp cục thực hiện việc hợp nhất, có cục sáp nhập từ 3-5 cục trước đây, cấp phòng trong cục cũng hợp nhất rất mạnh mẽ. Điều đó thể hiện bản lĩnh, ý chí, phẩm chất chính trị rất cao của cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong diện sắp xếp nói trên, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh quyền, lợi ích của chính mình vì mục tiêu, yêu cầu chung của toàn lực lượng. Đó là thành công rất lớn, rất nổi bật.

Quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy tới nay đã qua nửa năm và đã cho thấy những chuyển động rất tích cực. Lực lượng CAND đã thực sự tinh gọn được bộ máy, đảm bảo sự vận hành công tác một cách thông suốt, liên tục và đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh vực giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Kết quả các mặt công tác của lực lượng CAND năm 2018 góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Đặc biệt, năm 2018, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt 82,58%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,58%); trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả cao; gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm.

Các mặt công tác hậu cần-kỹ thuật, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu, nghiên cứu chiến lược, thanh tra, đối ngoại được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực... Những thành quả này đã được các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao khi thảo luận tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV diễn ra cuối năm 2018.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật CAND sửa đổi, trong đó quy định công an xã là một trong bốn cấp của bộ máy CAND. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn phù hợp với điều kiện giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Việc chính quy công an xã đảm bảo cho lực lượng công an chủ động trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, sâu sát với nhân dân, bảo vệ nhân dân tốt hơn, đồng thời nhân dân chở che, giúp đỡ.

Theo đó, Bộ Công an sẽ không tăng một biên chế nào khi bố trí chính quy hóa công an xã. Đặc biệt, bố trí công tác hợp lý cho các công an xã bán chuyên trách trước đây, đảm bảo sự kết hợp giữa lực lượng bảo vệ trị an ở cơ sở với công an chính quy.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy CAND các cấp. Thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy, làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vật chất chỉ là phù vân, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý

 Tại phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tháng 11-2018, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng, bao gồm xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống từ Trung ương tới cơ sở, làm sao quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương vững mạnh, thực sự trong sạch, liêm chính, trọng liêm, trọng chính, trọng đức. “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, sẽ còn mãi với thời gian, còn vật chất chỉ là phù vân” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

 

Đăng Minh

Nguồn: Báo CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT