Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trong các học viện, trường Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ, năm học 2022- 2023, các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các trường CAND đã tranh thủ những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung triển khai thực hiện chương trình nhiệm vụ công tác năm học đạt nhiều kết quả quan trọng. Về cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 nhóm nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 09/CTr-BCA ngày 13/9/2022 của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023 trong các học viện, trường CAND đã hoàn thành. Nổi bật là Cục Đào tạo và các học viện, trường CAND đã kịp thời quán triệt, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, an toàn; tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND. Cùng với đó, đã tập trung xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong CAND và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học theo kế hoạch; hoàn thành tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND và báo cáo cấp có thẩm quyền đồng ý lựa chọn 7 học viện, trường đại học CAND được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; tổ chức tốt phong trào, hoạt động thi dạy giỏi trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của đội ngũ nhà giáo…

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm học 2023 - 2024, các học viện, trường CAND sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là Đề án thành phần số 5 về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; triển khai quyết định của cấp có thẩm quyền về mô hình tổ chức 3 trường cao đẳng CAND; triển khai thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương, Đề án của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh trong CAND; trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BCA ngày 13/02/2023 về việc thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA, ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2023 - 2025 và Đề án về tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đối với công dân tốt nghiệp đại học trở lên ngoài ngành; hoàn thiện ngành, chuyên ngành đào tạo đảm bảo phù hợp sau khi triển khai Đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh và Phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong CAND…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Văn hoá, Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Văn hoá, Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.
Trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị: Học viện Quốc tế, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.
Trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị: Học viện Quốc tế, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các học viện, trường CAND cho rằng, đối chiếu chương trình nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và thực tế yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND, việc thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học của các trường CAND vẫn còn khó khăn, tồn tại, hạn chế như một số quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục, đào tạo có điểm bất cập so với thực tế nhưng việc bổ sung, điều chỉnh, ban hành văn bản thay thế chưa kịp thời; chất lượng và tiến độ biên soạn một số chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học chưa đạt yêu cầu; chính sách thu hút, khuyến khích đối với đội ngũ nhà giáo trong các trường CAND chưa có nhiều đổi mới; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo của các trường CAND dù đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Còn tình trạng chưa thống nhất giữa việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và bố trí kinh phí thực hiện. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của một số trường chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ và thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ; việc đào tạo trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên để đáp ứng làm việc trong môi trường quốc tế có những khó khăn, thách thức…

Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tham luận tại Hội nghị.
Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tham luận tại Hội nghị.

Từ thực tế trên, lãnh đạo các học viện, trường CAND đề xuất Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng của Bộ Công an cần sớm có hướng dẫn về chương trình đào tạo chất lượng cao; tiếp tục hoàn thiện chuyên ngành, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo;  việc xây dựng nhà trường CAND thông minh cần bám sát vào nhiệm vụ chuyển đổi số trong CAND; quan tâm đảm bảo các điều kiện để xây dựng Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia; quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất, nhân lực và có cơ chế đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một số chuyên ngành trong CAND; có kế hoạch tăng cường truyền thông sớm về tuyển sinh các trường CAND…

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân tham luận tại Hội thảo.
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các học viện, trường CAND và đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đã đề ra. Về mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu trên cơ sở dự thảo chương trình nhiệm vụ công tác năm học của Bộ và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Cục Đào tạo cần khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện, đề xuất ban hành hướng dẫn các học viện trường CAND và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức thực hiện. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng cũng gợi mở một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong năm học 2023 - 2024 như cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, các học viện, trường cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về giáo dục và đào tạo, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND; coi trọng công tác Đảng gắn với công tác xây dựng lực lượng, nhất là công tác phát triển Đảng, quản lý Đảng viên. Quan tâm công tác đoàn thể quần chúng, y tế học đường; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền để lan toả những tấm gương đẹp, cách làm hay trong các trường CAND sang toàn lực lượng và xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa khối nhà trường với các Cục chức năng, trong đó cần coi trọng công tác trao đổi trực tiếp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo phải gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đảm bảo linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao nhất. 

Về công tác chuyên môn, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các trường CAND cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; thực hiện đào tạo theo nhu cầu công tác, theo địa chỉ sử dụng và theo yêu cầu của vị trí việc làm nhằm cung cấp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tập trung hoàn thiện chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực sự có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo, nhất là trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học; triển khai có hiệu quả Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công an về chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND nói chung, hoạt động của các học viện, trường nói riêng; lưu ý sắp xếp lịch khai giảng năm học mới 2023 - 2024 hợp lý…

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn phát biểu tiêu thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.
Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn phát biểu tiêu thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục đào tạo trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đặt ra trong 6 tháng cuối năm cũng như năm học mới 2023 - 2024. Đồng thời, lưu ý các học viện, trường CAND cần triển khai xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành của giáo dục đại học và điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo các trình độ, các loại hình theo Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND; triển khai nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị trong CAND theo quyết định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND. Chú trọng việc rà soát, cơ cấu, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên theo vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn đào tạo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng bổ sung các kỹ năng, kiến thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển có thời hạn và đi thực tế đối với giáo viên các trường CAND đến Công an các đơn vị, địa phương. Phát động và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào dạy giỏi; tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên theo mô hình tổ chức mới…

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT