Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, đoàn viên thanh niên luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng được xem là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam đã viết nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn mà lịch sử giao phó.

Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu” các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đẩy mạnh các chương trình, các cuộc vận động xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, lập thân, lập nghiệp…

Là một bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ra đời và trưởng thành trong phong trào cách mạng, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an luôn luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng đoàn viên thanh niên CAND đã có những đóng góp xứng đáng góp phần tô thắm trang sử vẻ vang 86 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hiện nay lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm hơn 50% quân số toàn lực lượng CAND, đoàn viên thanh niên Công an đã và đang có mặt tại tất cả các địa bàn, lĩnh vực, trong đó có những nơi khó khăn, phức tạp, nguy hiểm.

Thông qua các phong trào và hoạt động do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và các cấp phát động đã xuất hiện hàng vạn gương thanh niên Công an lập thành tích, chiến công trên các lĩnh vực công tác. Dù ở lĩnh vực, địa bàn và vị trí công tác nào, đoàn viên, thanh niên CAND luôn thể hiện rõ tinh thần tự giác, quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.

Thanh niên Công an với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” đã và đang khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm truyền thống hơn 70 năm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 của Đoàn thanh niên Bộ Công an cho biết: Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị CAND, năm 2016 các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hành động cách mạng ý nghĩa nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vị thế, uy tín của tổ chức đoàn trong CAND ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị, địa phương.

Trong năm 2016, đã có nhiều hoạt động được tổ chức quy mô, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài lực lượng với hơn 300 công trình, phần việc thanh niên được đăng ký, triển khai thực hiện; trên 450 hoạt động tình nguyện được tổ chức; 50 căn nhà tình nghĩa được xây dựng; trên 50.000 suất quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; khám, chữa bệnh và cấp phát trên 11.700 cơ số thuốc miễn phí cho bà con nhân dân; các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn được xây dựng…với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Năm 2016, các cấp bộ Đoàn trong CAND đã giới thiệu cho Đảng 7.462 đoàn viên ưu tú, trong đó 6.075 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của tổ chức Đoàn. Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên tự nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Đất nước ta đang tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trọng trách đối với tuổi trẻ đoàn viên thanh niên đặt ra những yêu cầu hết sức to lớn.

Trong đó công tác đoàn và phong trào thanh niên CAND đòi hỏi cần phải tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò xung kích trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mỗi đoàn viên thanh niên Công an cần nỗ lực học tập, tu dưỡng rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, cống hiến sức lực và trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đức Thọ

Nguồn: Báo điện tử Công an nhân dân