Phát huy tính chủ động, vì an ninh, an toàn để phát triển
Hình minh hoạ: Công an Nghệ An bám sát cơ sở, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật.

Giữ vững ổn định, kiềm chế tội phạm

Có thể điểm lại những thành quả nổi bật về đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 là: Lực lượng CAND đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả cao. Tính đến hết quý III-2018, đã có 4.950 tập thể, 24.886 cá nhân được các cấp khen thưởng; 73 tập thể lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất.

Các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu, nghiên cứu chiến lược, thanh tra, đối ngoại được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực... Kết quả đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tinh gọn bộ máy

Năm 2018, lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Kế thừa có chọn lọc ưu điểm của tổ chức bộ máy Bộ Công an từ trước đến nay, Đảng ủy CATW đã chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đây là Nghị quyết mang tính lịch sử để chỉ đạo lực lượng CAND đổi mới tổ chức, bộ máy, xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế.

Trong nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở cấp địa phương, 20 cảnh sát phòng cháy, chữa cháy sau một thời gian thành lập, nay cũng được sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố.

Tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội. Các đơn vị cấp cục đã được sắp xếp lại theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có sự phối hợp thì sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Đến nay, tổ chức bộ máy từ Bộ đến Công an các địa phương cơ bản ổn định, từng bước đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đồng thời với nhiệm vụ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định của Chính phủ, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường an ninh tại cơ sở

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật CAND (sửa đổi). Đây là bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta nói chung, đặc biệt là lập pháp trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự. Luật CAND (sửa đổi) đã đánh dấu việc thực hiện đổi mới mô hình tổ chức bộ máy mạnh mẽ của lực lượng CAND.

Hiện, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch triển khai, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện hiệu lực của luật. Đồng thời Bộ Công an khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các văn bản trình cấp có thẩm quyền nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên quan đến tổ chức hoạt động của CAND…

Trong thời gian qua, thực hiện quy định tại khoản 4, Điều 16 của Luật CAND năm 2014, Bộ Công an đã điều động sĩ quan, hạ sĩ quan về đảm nhiệm các chức danh Công an xã và qua tổng kết, đánh giá cho thấy hiệu quả rõ nét. Việc chính quy Công an xã cũng khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi nhiệm vụ, về công tác phối hợp, chế độ, chính sách…

Luật CAND sửa đổi đã giao Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2, Điều 17) và điều khoản chuyển tiếp (Điều 46). Đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, sẽ tiếp tục được sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở để tránh lãng phí nguồn nhân lực tại chỗ.

Làm trong sạch nội bộ

Năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, công tác phòng chống tham nhũng được quyết liệt triển khai, nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt.

Cùng việc thanh tra, kiểm tra,  xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao đương chức và nghỉ hưu trên tinh thần kiên quyết, khách quan, được dư luận nhân dân hưởng ứng, đánh giá cao.

Đối với lực lượng CAND, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ rất coi trọng công tác xây dựng lực lượng, đã có nhiều giải pháp, biện pháp nhằm làm trong sạch nội bộ; có thái độ nghiêm khắc, kiên quyết với các hành vi sai phạm, tiêu cực, xử lý các sai phạm trong nội bộ với quan điểm nghiêm minh, không có vùng cấm.

Năm 2019 - những việc trọng tâm

Năm 2019 là năm thứ tư - năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị của Chính phủ ngày 28-12-2018 là: Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Về vấn đề này, phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, năm 2019, mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, lực lượng Công an sẽ thực hiện các mục tiêu mà Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo, trong đó, tập trung vào ba vấn đề:

Thứ nhất, bằng các biện pháp để tiếp tục duy trì, an ninh, hoà bình đất nước, nắm chắc tình hình, diễn biến ở khu vực, giữ vững thế chủ động, không để đột xuất bất ngờ, tạo thế trận an ninh vững chắc, tăng bạn, bớt thù về đối ngoại; vô hiệu hoá nguy cơ đe doạ đến an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng...

Thứ hai, Bộ Công an sẽ tập trung xây dựng mục tiêu xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, mọi người dân đều được thụ hưởng môi trường an toàn. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cho mọi người dân, trong cuộc sống. Trọng tâm là giảm phạm pháp, vi phạm pháp luật.

Thứ ba, Bộ Công an tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, giải quyết bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, quyết tâm xây dựng từng bản làng, thôn xóm yên lành, mang lại niềm tin của nhân dân...

Nguyễn Thành

Nguồn: Báo CAND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT